Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Devremülk Sözleşmesi ile Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Cayma Hakkı ve İptali

Devremülk Sözleşmesi ile Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Cayma Hakkı ve İptali

    Tüketiciler telefon aracılığı ile ya da otellere davet edilip yüksek sesli müzikle ve kargaşa ortamından fayda sağlanarak yanıltılmakta ve devremülk sözleşmeleri imzalatılmaktadır. Tüketiciler söz konusu devremülk tatil haklarını kullanabileceklerini düşünseler dahi çoğu zaman bu haklarını kullanamamakta ve mağdur olmaktadırlar. Bu sebeple 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 14.01.2015 Tarihli Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlenerek bu mağduriyet bir nebze de olsa giderilmiştir.

DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİ NEDİR?
    Devremülk hakkı; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 57. maddesinde "Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı" şeklinde açıklanmıştır. Resmi şekilde yapılmalıdır ve tapu kütüğüne tescil edilmelidir.

DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ NEDİR?
    Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında "en az 3 yıl süre için yapılan ve bu süre zarfında yıl içine belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan az olmayacak bir dönem için bir veya daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkının devri ya da devri taahhüdünü içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu yazılı sözleşme ya da sözleşmeler grubu" olarak düzenlenmiştir.

DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİ İLE HİSSELİ GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ CAYMA HAKKI
    6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 14.01.2015 Tarihli Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği'nde tüketicilerin cayma hakkına ve diğer haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Devre tatil sözleşmelerine konu olan taşınmazın inşa edileceği arsaya yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesinin yapılamayacağı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da açıkça düzenlenmiştir.

    Tüketicilere aşağıdaki sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmesi zorunludur:
- Devre tatil sözleşmeleri
- Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
- Değişim sözleşmeleri
- Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu yeniden satış sözleşmeleri.

    Yine Tüketici Korum Kanunu'nda açıkça; "mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısı ile sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamakla yükümlüdür. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur." demektedir.

    Yine yasa gereğince; tüketici on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Devremülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satım, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler cayma hakkının kullanılması ile birlikte kendiliğinden sona erer.

YASAL SÜRESİNDEN SONRA CAYMA HAKKININ KULLANIMI
    Güzel bir tatil geçirmek amacıyla alınan devremülkler sizi daha zor durumda bırakarak sürekli borçlanmanıza sebep olabilir. Yukarıda açıklanan sözleşmelerden imzalamış olsanız dahi öncelikle 14 günlük yasal süresi içerisinde cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. 14 günlük cayma süresini geçirseniz dahi kanunen sayılı şartlar var ise yine de söz konusu devremülk sözleşmesi ile hisseli gayrimenkul sözleşmesini iptal ettirebilir ve ödediğiniz miktarları iade alabilirsiniz.

    Aldığınız devremülklerde daha fazla mağdur olmamak adına sözleşmenin iptali ve ödediğiniz bedellerin iadesi için bir avukatla birlikte çalışarak ya da bir avukata danışarak işlem yapmanız yararlı olacaktır.

"Devremülk Sözleşmesi ile Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Cayma Hakkı ve İptali" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

Yazar: