Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

1 Haziran 2024 İtibariyle 8. Yargı Paketinde Yürürlüğe Giren Hükümler

1 Haziran 2024 İtibariyle 8. Yargı Paketinde Yürürlüğe Giren Hükümler

 

 

7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12 Mart 2024 tarihinde 32487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu kanun halk arasında 8. yargı paketi olarak anılmaktadır. Bu yasa ile getirilen düzenlemelerin çoğu 1 Haziran 2024 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemelerin bazılarına dikkat edecek olursak:

 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) İle İlgili Değişiklikler

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusundaki yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu kuruma itirazın iptal edildiğine ilişkin yazımıza da buradan ulaşabilirsiniz.

 

1- Artık HAGB kararlarına karşı itiraz değil istinaf yoluna başvurulabilecektir, ancak bunun için kararın istinafa tabi olması gerekmektedir.

2- Hapis cezası içeren HAGB kararları istinafa tabi olacaktır.

3- Adli para cezası içeren HAGB kararlarında ise 1 Haziran 2024 itibarıyla istinaf kesinlik sınırı 3.000 TL’den 15.000 TL’ye çıkarılmıştır. Bu nedenle, hapisten çevrilenler hariç olmak üzere, adli para cezası verilen birçok dosya istinafa tabi olmayacak ve kesin nitelikte olacaktır. TCK m. 52 hükmündeki parasal sınırlar 100-500 TL olarak yükseltilmiş olsa da, değişiklikler 1 Haziran 2024’te yürürlüğe girdiğinden ve TCK m. 7 uyarınca lehe yasanın uygulanması gereği bu tarihten önce işlenen suçlarda 20-100 TL’lik sınırlar geçerli olacağından, adli para cezası verilecek suçların çoğunda miktar 15.000 TL’yi geçmeyecektir ve bu kararlar kesin nitelikte olacaktır. 15.000 TL’yi aşan HAGB kararları ise istinafa tabi olacaktır.

4- Daha önceden duruşmalarda sanığa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını isteyip istemediği sorulurken artık sanığa HAGB isteyip istemediği sorulmayacaktır.

 

İstinaf Yolu İle İlgili Değişiklikler

1- Yeni düzenlemeye göre istinaf süresi iki hafta olup bu süre kararın gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren başlayacaktır. Ceza yargılamasında süre tutum dilekçesi sona ermiştir. Tebligat yapılmadan süre başlamayacaktır.

2- İstinaf kesinlik sınırı 3.000 TL’den 15.000 TL’ye çıkarılmıştır ve bu tarihten itibaren verilecek kararlarda bu miktar dikkate alınacaktır. Bu miktarın altındaki adli para cezalarına dair hükümler kesin nitelikte olacaktır.

 

Adli Para Cezaları İle İlgili Değişiklikler

1- Adli para cezalarına ilişkin birim gün sayısı 20-100 TL’den 100-500 TL’ye çıkarılmış ve bu değişiklikler 1 Haziran 2024 itibarıyla yürürlüğe girmiştir (TCK m. 52/2).

2- Lehe yasanın uygulanmasına dair ilke gereğince, 1 Haziran 2024’ten önce işlenen suçlarda 20-100 TL’lik sınırlar uygulanacaktır. Bu nedenle, suç tarihine dikkat edilerek uygulama yapılmalıdır. Ceza miktarının belirlenmesinde suç tarihi; kanun yolları ve süreler konusunda ise karar tarihi kriter alınmalıdır.

 

Basit Yargılama Usulü İle İlgili Değişiklikler

Basit yargılama usulüne itiraz prosedürü değiştirilmiş olup, bu tarihten itibaren verilecek kararlarda yeni prosedür uygulanacaktır. (7499 sayılı kanun m. 40/1-a)

 

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat İle İlgili Değişiklikler

1 Haziran 2024 tarihinden sonra yapılacak başvurular komisyona yapılacaktır. Yargı paketi ile 6384 sayılı kanuna eklenmesi öngörülen geçici madde 3/4 hükmüne göre, “Komisyona, Ceza Muhakemesi Kanununun 142. maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki istemler bakımından 1 Haziran 2024 tarihinden sonra müracaat edilebilir.” Bu tarihten önce yapılan istemlere, kesinleşinceye kadar eski hükümlere göre yargı mercilerince bakılmaya devam olunacaktır. (CMK geçici m. 6/4)

 

İnfaz İle İlgili Değişiklikler

1- TCK 63. md. Para Cezalarında Mahsup konusunda 100 TL, 500 TL’ye çıkarılmıştır. Bu maddenin yürürlük tarihi 12 Mart 2024 olduğundan, lehe kanun prensibi dikkate alınarak bu hususa dikkat edilmelidir.

2- İnfaz Kanunu Geçici 1. maddesindeki 100 TL, 500 TL’ye çıkarıldığından ve bu maddenin yürürlük tarihi 12 Mart 2024 olduğundan, bu hususa dikkat edilmelidir.

 

Temyiz Süresi İle İlgili Değişiklikler

1- Temyiz süresi 1 Haziran 2024 tarihinden sonra 15 gün değil, iki hafta olarak belirlenmiştir.

2- Tebligat zorunlu hale getirilmiştir ve tebliğden itibaren temyiz süresi iki hafta olarak uygulanacaktır.

 

Süreçlerde herhangi bir sorun yaşamamak için bir ceza avukatı ile iletişime geçmenizi öneririz.

"1 Haziran 2024 İtibariyle 8. Yargı Paketinde Yürürlüğe Giren Hükümler" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595