Çalışma Alanlarımız
Boşanma

Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?

Boşanma davaları ile ilk açılan davalardan biri mal paylaşımı davasıdır. Evlilik öncesi ve sonrası alınan mallar, evlilik birliğinde alınan mallar... Hangileri davaya konu edilebilir? Hangileri için işlem yapılamaz?

Eşim boşanma davası açıp çocuğumu benden alacağını söylüyor. Çocuğumu benden alabilirler mi?

Öncelikle boşanma davalarında velayet hususu her olaya göre farklı değerlendirilir. Hakim, müşterek çocuğun üstün yararı için en uygun kim olacaksa velayeti ona verecektir.

Yeni bir iş buldum, şu an çalıştığım iş yerinden ayrılırsam kıdem tazminatımı alabilir miyim?

İş Kanunu uyarınca kıdem tazminatı hak kazanmak için belli şartlar vardır. Bu şartlar gerçekleştikten sonra İş Kanununda yazılı "haklı" sebeplerle iş sözleşmesinin feshedilmiş olması gerekir. Yeni bir iş bularak işten ayrılma, İş Kanununda haklı sebep olarak sayılmamıştır.

İş yerim sigortamı eksik yatırıyor, işten çıkarsam kıdem tazminatı alabilir miyim?

Eğer iş yeriniz sigortanızı düşük gösterip maaşınızı eksik yatırıyorsa ve bunu ispatlayabilirsiniz kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.

Eşim nafakamı ödemiyor. İcraya verirsem ve ödemezse hapis cezası alır mı?

Nafaka yükümlülüğüne aykırı davranan kişi, icra takibinin kesinleşmesi ve süresinde ödenmemesi durumunda şikayet edilirse ceza alır.

İmzalı boş senedimi sonradan doldurup icraya vermişler, ne yapmalıyım?

İmza atılan boş senedin sonradan doldurulduğunun ispatı zor olsa da mümkündür. Öncelikle savcılığa "açığa atılan imzanın kötüye kullanılması" hakkında 6 aylık yasal süresi içerisinde şikayette bulunmalısınız. Daha sonra yapılan icra takibine itiraz ederek takibin iptali için dava açmalısınız.

Boşanma davası açtım. Bu davadan feragat edebilir miyim?

Boşanma davalarından feragat mümkündür. Ancak daha sonra yeniden boşanma davası açıldığında önceki açılan boşanma davasından feragat edildiği için önceki olaylara davada dayanılamaz, dayanılsa da hakim bu sebeplerle boşanmaya karar veremez.

Boşanma davası için ne kadar masraf öderim? Boşanma davası vekalet ücretleri ne kadardır?

Boşanma davasında mahkeme masrafları içerisinde peşin harçlar, başvuru harçları, gider avansı, tanık ücreti, bilirkişi ücreti gibi masraflar yer almaktadır. Boşanma davalarında uygulanacak vekalet ücretleri her yıl Ocak ayında Resmi Gazete'de yayımlanır. Bu sebeple hangi sene içerisinde dava açacağınız da önemlidir. Bunun üzerine barolar da tavsiye niteliğinde vekalet ücretlerine ilişkin bildiri vermektedirler. Bu sebeple ücret konusunda avukatınız ile yüz yüze görüşmeniz daha iyi olacaktır.

Arabuluculuk görüşmesine gitmediğim zaman ne olur?

Arabuluculuk görüşmelerinde belirlenen günde toplantıya katılmayan taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa dahi yargılama giderlerinden sorumlu olacaktır. Ayrıca bu taraf davayı kısmen veya tamamen kazanırsa davada belirlenecek karşı vekalet ücretini hak edemeyecektir.