İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Kurumsal danışmanlık hizmetleri,
 • İşçi – işveren ilişkileri konularında danışmanlık,
 • İş hukuku ve işçi – işveren ilişkileri konularında ilgili yükümlülükler,
 • Toplu iş sözleşmeleri taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması,
 • İş sözleşmeleri,
 • Hizmet sözleşmeleri,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı,
 • Ücret ve fazla çalışma hakları,
 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma durumlarının sulh veya dava yolu ile çözümü,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları,
 • İşe iade davaları,
 • Hizmet tespiti ve işçi alacakları davaları,
 • Duruma uygun olarak tutanak, savunma, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,
 • Tazminat davaları (maddi ve manevi tazminat),
 • Sigortalılığın tespiti ve tescili,
 • Yurtdışı hizmet borçlanması davaları,
 • İş sağlığı ve güvenliği davaları,
 • Mobbing hususlarında Eskişehir'de iş hukuku avukatı olarak yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.