Bankacılık ve Finans Hukuku

 • İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonlar,
 • Kiralama ve factoring,
 • Uluslararası banka ve finans kurumlarına her türlü hukuki danışmanlık,
 • Finansal araçlar,
 • Finansal hizmetler,
 • Finans kurumları,
 • Finansal işlemler hakkında kambiyo, vergi ve sermaye piyasası düzenlemelerine ilişkin hukuki danışmanlık,
 • Bankalar hukuku ve finans kuruluşlarının işleyişi ve yapısı hakkında hukuki danışmanlık,
 • Kredi sözleşmeleri,
 • Şirket finansmanı,
 • Uluslararası ticaret finansmanı,
 • Varlık finansman,
 • İpotek, hukuki inceleme,
 • Temlikname metinlerinin hazırlanması, ipotek tesis ve fek evrakının kontrol edilmesi gibi işlemlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması hususlarında Eskişehir ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.