Sağlık ve İlaç Hukuku

  • İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Hekim ve sağlık personeli hatalarından doğan ceza davaları,
  • Hekim ve sağlık personeli hatalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Özel sağlık kuruluşlarının yönetimine ilişkin hukuki danışmanlık,
  • Klinik araştırmalarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
  • İlaç dağıtım / distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Farmasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının başvuru, tescil süreçlerinin takibi hizmetleri,
  • Hasta ve hekim hakları hususlarında Eskişehir ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.