Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar

  • Birleşme ve devralma ile ilgili her türlü hukuki danışmanlık,
  • Hukuki inceleme raporu hazırlanması,
  • Hisse devir sözleşmeleri,
  • İlgili kurumlara başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi,
  • Malvarlığı satım sözleşmeleri,
  • Rekabet kurumuna başvurular,
  • Hissedarlar sözleşmeleri hususlarında Eskişehir ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.