İcra ve İflas Hukuku

 • İlamlı icra takipleri,
 • İlamsız icra takipleri,
 • Kambiyo senedi takipleri,
 • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri,
 • İtiraz davaları,
 • İtirazın kaldırılması davaları,
 • Takibin iptali davaları,
 • Menfi tespit davaları,
 • İstirdat davaları,
 • Çek, bono ve senet tahsili,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Ödenmeyen kira bedellerinin tahsili,
 • İstihkak davaları,
 • İhtiyati haciz kararı alınması,
 • İflas talep edilmesi,
 • İflasın ertelenmesi davaları,
 • Mahkeme kararlarının uygulanmasının temini hususlarında Eskişehir'de İcra Avukatı olarak ayrıca yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.