Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hukuku

  • Marka, patent ve endüstriyel tasarımların korunması için Türk Patent Enstitüsüne tescil başvurusu konusunda hukuki yardım,
  • Telif hakları,
  • Ticari sırların korunması,
  • Veri koruması,
  • Eser sahibinin tespiti davası,
  • Tecavüzün tespiti ve men’i davası,
  • Birleşme ve devralmalarla, fikri sınai haklarla ilgili olarak mütalaa verilmesi,
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
  • Gizlilik sözleşmeleri,
  • Taklit markadan doğan tazminat davaları,
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi hususlarında Eskişehir ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.