Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hukuku

 • Marka, patent ve endüstriyel tasarımların korunması için Türk Patent Enstitüsüne tescil başvurusu konusunda hukuki yardım,
 • Telif hakları,
 • Ticari sırların korunması,
 • Veri koruması,
 • Eser sahibinin tespiti davası,
 • Tecavüzün tespiti ve men’i davası,
 • Birleşme ve devralmalarla, fikri sınai haklarla ilgili olarak mütalaa verilmesi,
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • Gizlilik sözleşmeleri,
 • Taklit markadan doğan tazminat davaları,
 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi hususlarında Eskişehir ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.