Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

 • Tapu iptali ve tescili,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi,
 • Kamulaştırma,
 • Kamulaştırmasız el atma,
 • Tapu kayıtlarının düzeltilmesi davaları,
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri,
 • Kooperatif işlemleri,
 • Kiralama sözleşmeleri,
 • Yabancı yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkul edinimleri,
 • İpotek işlemleri tesisi,
 • Toplu konut projeleri,
 • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ihaleler,
 • İnşaatlarda eksik imalat, geç teslim, teslimden kaçınma ile ilgili davalar,
 • Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri,
 • Bina inşaat ve kullanım için getirilmiş ruhsat ve izin düzenlemelerinin belirlenmesi, gerekli lisans, izin ve teşviklerin alınması hususlarında Eskişehir ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.