Ticaret Hukuku ve Şirketler

 • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması,
 • Borsaya kayıtlı ve özel şirketlere genel sözleşmeler hukuku,
 • Hissedarlar sözleşmesi,
 • Hissedarların hakları,
 • Kurumsal yönetim,
 • Ticari alacaklar,
 • İş ya da çalışanlarla ilgili olarak ihtilafların giderilmesi için müzakere, mahkemeler önünde temsil ve tahkim,
 • Ticari işletmelere ve şirketler hukukuna ilişkin danışmanlık,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi,
 • Limited ve anonim şirket kurulumu,
 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sözleşme uyuşmazlıklarının sulh yoluyla giderilmesi,
 • Şirket alım ve satımı, tam ve kısmi şirket bölünmeleri,
 • Tasfiye,
 • Sermaye artırımı ya da indirimi,
 • Ticaret ünvanına tecavüzün men’i davaları,
 • Haksız rekabet davaları,
 • Birleşmelerle ilgili hususlarda Eskişehir Ticaret Avukatı olarak ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.