Medeni Hukuk ve Miras Hukuku

 • Tereke davaları,
 • Yaş ve isim tashihi,
 • Mirasın reddi,
 • Vasiyet sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Nüfus davaları,
 • Veraset ve intikal davaları,
 • Vasi tayini,
 • Miras sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Mirasın taksimi,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları (izale-i şüyuu),
 • Tasarrufların iptali,
 • Mirasçılık belgesi alınması ve iptali,
 • Menkul & gayrimenkul kiraları,
 • Bina ve arsa kiralanmasında ortaya çıkan ihtilaflar,
 • Kira bedellerinin arttırılması, düşürülmesi davaları,
 • Ecri misil ile ilgili davalar,
 • Müdahalenin men-i,
 • Tahliye davaları,
 • Kooperatiflere ilişkin davalar,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri,
 • Tapu iptali & tescili hususlarında Eskişehir miras avukatı olarak ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.