Vergi Hukuku

  • Vergi davaları,
  • Vergi incelemeleri sürecinde doküman ve listelerin hazırlanması,
  • Vergi tarhı, tahakkuku ve tahsili aşamalarındaki hukuki sorunların çözümü,
  • Vergi cezalarına itiraz ve davada temsil,
  • Vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü hususlarında Eskişehir Vergi Avukatı olarak ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.