Ticari Sözleşmeler

 • Distribütörlük anlaşmaları,
 • Satış yöneticileri ve satış temsilcilerine ilişkin sözleşmeler,
 • Tedarikçi ve dağıtıcılarla hukuki ilişkileri düzenleyen sözleşmeler,
 • Hizmet sözleşmeleri,
 • Üretim anlaşmaları,
 • Şirket ana sözleşmeleri, değişiklikleri,
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması,
 • İnşaat sözleşmeleri,
 • Franchise sözleşmeleri,
 • Alım, satım ve tedarik sözleşmeleri,
 • Taraflarca hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi, düzeltilmesi,
 • Müşavirlik sözleşmeleri,
 • Devir, lisans ve ruhsat sözleşmeleri,
 • Yerel ve uluslararası taşıma sözleşmeleri hususlarında Eskişehir ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.