Sigorta Hukuku

  • İhtilafların çözümü,
  • Poliçe taslaklarının ve belgelerinin hazırlanması konusunda hukuki yardım,
  • Üst düzey sigorta birleşme ve satın almaları,
  • Özel poliçelere ilişkin danışmanlık,
  • Emeklilik, sağlık sigortası, kasko sigortası, özel sigorta, trafik sigortası, can sigortası, hayat,
  • sigortası, yangın sigortası, hırsızlık sigortası gibi sigortalarla ilgili hukuki ihtilafların çözümü,
  • Mülkiyet, otomobil, sorumluluk, sağlık ve iş görmezlik sigortası hususlarında Eskişehir ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.