İdare Hukuku

  • İdari işlemler,
  • İdare mahkemelerinde ve Danıştay’da açılacak tam yargı ve idari işlemlerin iptali davalarının,
  • takibi,
  • Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması,
  • Kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar hususlarında Eskişehir ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.