Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

10 Yıldan Az Hapis Cezası Alanların Açık Cezaevine Geçişi

10 Yıldan Az Hapis Cezası Alanların Açık Cezaevine Geçişi


    15 Temmuz 2016 sonrasında FETÖ tutuklularının da artması ile kapalı cezaevlerinde kapasite oldukça azaldı. Kapalı cezaevlerinde tutuklu sayısı arttıkça diğer suçlardan mahkum olanların koşulları daha da ağırlaştı. Bu sebeple 22.02.2017 tarihinde Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nde değişiklikler yapıldı.

    Yeni yönetmelik ile önceki düzenlemeden (Kapalı Cezaevinden Açık Cezaevine Geçiş Şartları) daha fazla iyileştirmeler yapılarak kapalı cezaevlerindeki doluluğu azaltmak hedefleniyor. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre 10 yıldan daha az hapis cezası alan ve bu cezasının 1 ayını iyi halli olarak kapalı cezaevinde geçiren kişiler kalan cezalarını tamamlamak amacıyla infaz koşulları oldukça rahat olan açık cezaevine gidebilecekler.


10 Yıldan Az Hapis Cezası Alanlar Açık Cezaevine

    Kural olarak mahkum olunan cezanın 1/10'unun kapalı cezaevinde geçirilmesi durumunda ve koşullu salıverilmesine 7 veya daha az yıl kalan hükümlülerin açık cezaevine geçme hakları bulunmaktadır. Şu anda bu kural 10 yıldan fazla ceza alan hükümlüler için uygulanmaktadır. Ancak yeni yönetmelik ile 10 yıldan az hapis cezası alan kişiler bu cezalarının yalnızca 1 ayını kapalı cezaevinde iyi halli olarak geçirmeleri durumunda açık cezaevine geçebileceklerdir.

    Düzenlemeden önceki yönetmeliğe göre toplamda 3 kez hücre disiplin cezası alanlar cezalarının kaldırılmasından üzerinden 3 yıl geçtikten sonra açık cezaevine geçebiliyorlarken; yeni düzenleme ile bu sayı 5 kez hücre disiplin cezası alanların son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden 1 yıl geçmesi şeklinde değiştirilmiştir.

    Yine düzenlemeden önceki yönetmeliğe göre disiplin cezası alarak açık cezaevinden kapalı cezaevine iade edilen hükümlüler disiplin cezasının kaldırılmasından itibaren 6 ay; 1'den fazla disiplin cezası alarak iade edilenler ise 1 yıl bekleme sonrasında açık cezaevine geçebileceklerdi. Yeni düzenleme ile yönetmelikte yapılan değişiklik sonucu disiplin cezası alarak iade edilen hükümlülerin 6 ay ve 1 yıllık bekleme süreleri kaldırıldı.

    Yeni yönetmelikte açık cezaevinde firar eden hükümlüler hakkında da düzenlemeye yer verildi. Şöyle ki; "Açık kurumda cezası infaz edilmekte iken ilk kez firar edip yakalanan ve hücreye koyma disiplin cezası verilmek suretiyle kapalı kurumu iade edilen hükümlüler, disiplin cezasının kaldırılmasından itibaren Yönetmelikte aranan diğer şartlara uyduğu ve bir daha firar etmeyeceği değerlendirildiği takdirde açık kuruma ayrılabilir. Açık kurumdan ikinci kez firar eden hükümlüler hakkında ise bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanır." demektedir. Yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre ise açık cezaevinden ikinci kez firar eden hükümlüler açık cezaevine geçemeyeceklerdir.


AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    MADDE 1 – 2/9/2012 tarihli ve 28399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “cezalarının” ibaresi “cezaları on yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve yukarı olanlar ise” olarak değiştirilmiştir.

    MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “c) Haklarında iyi hal kararı verilse bile, 5275 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam beş ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar,”

    MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “(1) Açık kurumda cezası infaz edilmekte iken; firar suçu hariç kınama dışında disiplin cezası verilmek suretiyle kapalı kuruma iade edilenler disiplin cezasının kaldırılma tarihinden itibaren, Yönetmelikte aranan diğer şartlara uyduğu takdirde açık kuruma ayrılabilir.”

    “(2) Açık kurumda cezası infaz edilmekte iken ilk kez firar edip yakalanan ve hücreye koyma disiplin cezası verilmek suretiyle kapalı kuruma iade edilen hükümlüler, disiplin cezasının kaldırılmasından itibaren Yönetmelikte aranan diğer şartlara uyduğu ve bir daha firar etmeyeceği değerlendirildiği takdirde açık kuruma ayrılabilir. Açık kurumdan ikinci kez firar eden hükümlüler hakkında ise bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanır.”

    MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

"10 Yıldan Az Hapis Cezası Alanların Açık Cezaevine Geçişi" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595