Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Adli Sicil ve Sabıka Kaydının Silinmesi

Adli Sicil ve Sabıka Kaydının Silinmesi

    Kişiler, iş başvuruları gibi önemli işlemlerini yapacakları esnada işverenler sabıka kaydı istemektedirler. Bu belge, kişinin daha önce herhangi bir mahkumiyet cezası alıp almadığını gösterecektir.

    Kişinin, mahkemelerden herhangi bir suç nedeni ile aldıkları güvenlik tedbiri veya cezai yaptırım kesinleştikten sonra adli sicil kaydına işlenecektir. Asli sicil ve sabıka kaydının silinebilmesi için belirli koşulların oluşması gerekir. Bu kayıtların kanunda belirtilen şartları taşıması halinde silinebilmesi mümkündür. Kişiler bu durumda adli sicil kayıtlarının silinebilmesi için kuruma başvuru yapabilirler.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Adli sicildeki bilgiler;

a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
b) Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
c) Ceza zaman aşımının dolması, 
d) Genel af durumlarında Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır. 

Adli sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

Yabancı Mahkemeler Tarafından Verilen Mahkumiyetlerin Silinmesi
Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş kesinleşmiş olan mahkumiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen kararlar da adli sicile işlenmektedir. Bu kararlardan,  adli sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkumiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adli sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adli para cezasına mahkumiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

Adli Sicil Kaydına İşlemeyecek Olan Hükümler

Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile
a) Disiplin suçlarına ve sırf askeri suçlara ilişkin mahkumiyet hükümleri,
b) Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
c) İdari para cezasına ilişkin kararlar adli sicile kaydedilmezler.

Arşiv Kaydının Silinmesi
Adli sicil kaydı ile arşiv kaydı tamamen farklıdır. Bir hüküm adli sicil kaydından silinse dahi arşiv kaydından silinemeyebilir. Mahkumiyet kararının arşiv kaydından da silinebilmesi için şu hususlar gereklidir. Arşiv bilgileri;
a) İlgilinin ölümü üzerine,
b) Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla on beş yıl geçmesiyle, 
2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
c) Diğer mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle tamamen silinecektir.
Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkumiyete ilişkin adli sicil ve arşiv kayıtları talep aranmaksızın tamamen silinecektir. 
Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkumiyet kararına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı tamamen silinecektir.
Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar infazının tamamlanmasıyla tamamen silinecektir.

    Adli sicil ve arşiv kaydının silinebilmesi koşulları farklılık gösterebilmekte ve kişilerin mağdur olmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple bu konuda ilgilenen bir avukat ile iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

"Adli Sicil ve Sabıka Kaydının Silinmesi" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595