Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Adli Tatil Ne Zaman Başlar? Ne Zaman Biter? Adli Tatilde Dava Açılabilir mi?

Adli Tatil Ne Zaman Başlar? Ne Zaman Biter? Adli Tatilde Dava Açılabilir mi?

Adli Tatil

    Adli tatilin ne zaman başlayacağı ve biteceği adli tatile sayılı günler kala oldukça merak konusu. Özellikle adli tatilde adliyelerin kapandığı gibi bir bilgi halk arasında dolaşmaktaysa da bu oldukça yanlış bir bilgidir. 2022 adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

 

Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor?

    Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) md. 102 gereğince adli tatil "her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl eylülde başlar." şeklinde düzenlenmiştir. Mahkemeler bu dönemde adli tatil olduğu için kanunda belirtilen işler harici işlem yapmazlar ve adli tatilde süreler işlemez.

 

Adli Tatilde Görülecek Dava Ve İşler

    HMK md. 103 gereğince;

"Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

 

Tarafların anlaşması halinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

 

Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır. Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır."

 

Adli tatilde HMK madde 103'te sayılı istisnalar haricinde hiçbir iş görülmez ve süreler işlemez. Bu sebeple halk arasında adli tatilde adliye kapalıymış gibi bir algı yer alsa da adliyelerde çalışan personeller bulunmakta ve adliyeler açık kalmaya devam etmektedir.

 

Adli Tatilin Sürelere Etkisi

HMK gereğince adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır. Yani son günü adli tatile gelen bir işlem adli tatile tabi olan dava ve işlerden ise adli tatil boyunca süreler işlemeyecek ve adli tatilin bittiği günden itibaren 1 hafta süre uzamış sayılacaktır.

 

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Tatil

Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 331 gereğince;

"Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

Adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır."

Ceza davalarında ise hukuk davalarının aksine son günü adli tatile rastlayan sürelerde 1 hafta değil 3 gün uzama söz konusudur.

 

Adli Tatil 2022 Süresince Dava Açılması Mümkün Müdür?

HMK gereğince yazılı olduğu üzere adli tatil süresince sayılı istisnalar haricinde dava ve işlerin takibi mümkün değildir. Ancak bu demek değildir ki adli tatilde dava açılamasın. Adli tatil süresince adli tatile tabi dava ve işler de dahil olmak üzere yeni dava açılması mümkündür. Örneğin adli tatilde boşanma davası açılabilmektedir. Ancak adli tatil süresince usuli işlemlerin yapılması ve sürelerin işlemesi mümkün olmayacaktır.

 

Boşanma davası adli tatile tabi davalardandır. Ancak hakimin kabul etmesi, tarafların anlaşması ve mahkemeye başvurusu ile bu davaların görülmesi de mümkün olabilmektedir. Adli tatile denk gelen ve son günü adli tatil içerisinde olan bir davanızda hak kaybına uğramamak adına bir avukatla iletişime geçmenizi ve birlikte hareket etmenizi tavsiye ederiz.

"Adli Tatil Ne Zaman Başlar? Ne Zaman Biter? Adli Tatilde Dava Açılabilir mi?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595