Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası Tazminat

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası Tazminat

 

Anlaşmalı boşanma davaları daha önceki yazılarımızda da açıklandığı üzere çekişmeli boşanma davalarına göre oldukça kısa sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davası tek celsede bitmektedir. Taraflar bazen hızlıca sonuçlanması adına anlaşmalı boşanma davasını tercih etmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için tarafların en az 1 yıldır evli olmaları gerekmektedir. 1 yıldan daha kısa süreli evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi kanunen mümkün değildir. Yine taraflar anlaşmalı boşanma davası açarken boşanma, velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşarak davayı açmalıdır. Bu hususlardan birinin ihtilaflı olması durumunda anlaşmalı boşanma davası açılamayacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası Maddi ve Manevi Tazminat

Taraflar boşanma davası ile birlikte her zaman maddi ve manevi tazminat talep edebilirler. Ancak bazen boşanma davasından sonra da maddi ve manevi tazminat davası açıldığı görülmektedir. Ancak boşanma davasından sonra maddi ve manevi tazminat davası açılabilmesi için zamanaşımı süresine dikkat etmek gerekecektir. TMK madde 178 hükmü "Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar." demektedir. Yani boşanma davasının sona ermesinden itibaren 1 yıl içerisinde maddi ve manevi tazminat talepli dava açılması uygun olacaktır. Aksi takdirde karşı tarafça zamanaşımı itirazında bulunulduğunda davanın zamanaşımı sebebiyle reddi söz konusu olacaktır. Bu husus anlaşmalı boşanma davalarında ise biraz daha farklıdır. Çünkü taraflar anlaşmalı boşanma davasıyla birlikte sundukları anlaşmalı boşanma protokolünde tazminat hususunda da anlaşmışlardır. Bu sebeple Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından da kabul edildiği üzere anlaşmalı boşanma davasından sonra tazminat talep edilmesi mümkün değildir.

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı özetle;

"Somut olayda da davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin TMK'nın 178. maddesi uyarınca talep edildiği, kesinleşen boşanma kararında ise kusura ilişkin bir değerlendirme yapılmadığı gibi tarafların mahkeme huzurunda boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında uzlaştıkları, bu husustaki imzalı beyanlarının tutanağa geçirildiği, böylelikle mahkemece TMK'nın 166/3. maddesine dayalı olarak boşanma kararı verildiği anlaşılmaktadır. Böyle bir durumda tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin aralarındaki ihtilafı nihai olarak çözdükleri ve ilişkilerini tasfiye ettikleri kabul edilir.

Bu itibarla anlaşmalı boşanmadan sonra artık boşanma sebebiyle (TMK md. 174/1,2) maddi ve manevi tazminat istenemez.

Diğer yandan yukarıda değinildiği üzere anlaşmalı boşanma davalarında eşler boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda anlaşmış oldukları gibi, birbirlerine herhangi bir kusur izafesinde bulunmadıklarından başka bir ifadeyle bu davalarda yeniden kusur araştırması yapılması mümkün olmadığından mahkemenin eldeki davada topladığı delillere göre belirlediği davalının kusurlu davranışlarının hükme esas alınması ve davacı yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir." demektedir.

 

Anlaşmalı boşanma davasında hak kaybı yaşamamak adına protokolü boşanma avukatı ile hazırlamanızı tavsiye ederiz.

 

Etiketler
Paylaşın

"Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası Tazminat" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595