Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Velayet Davası Açılabilir Mi?

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Velayet Davası Açılabilir Mi?


Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar her konuda uzlaşarak dava açarlar. Eşler; tazminat, nafaka, ziynetler, mallar ve aynı zamanda velayet konusunda da anlaşmalıdır.

Bu hususlarda anlaşmayan tarafların davası çekişmeli olarak devam eder ve bu da daha önce de bahsettiğimiz üzere oldukça uzun bir süreç olabilecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler velayet konusunda ortak bir karar almalıdır. Bu karar kamu düzenine, çocuğun üstün yararına, menfaatine aykırı olmamalıdır. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde bu hususlara dikkat etmeden velayet hususunu düzenler ise hakim bu hususu kendiliğinde gözeterek velayet konusunda farklı bir karar verebilecektir. Örneğin yeni doğmuş bir bebeğin velayetinin babaya verilmesi hususu sağlıklı olmayacaktır. Hakim bu hususa dikkat ederek çocuğun velayetinin annede kalmasına karar verebilecektir. Bu doğrultuda Türk Medeni Kanunu madde 166 "Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmadagerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir." diyerek bu hususu açıklamıştır. 


Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Velayet Davası Açılması

Anlaşmalı boşanma davalarında toplum arasında bilinenin aksine anlaşmalı boşanma davasından sonra velayet davası açılabilmektedir. Velayet hususuna ilişkin mahkeme kararları kesin hüküm teşkil etmez. Anlaşmalı boşanma davasından sonra oluşan yeni koşullar sebebiyle velayet değişikliği davası açılabilecektir. 


Anlaşmalı boşanmadan sonra velayet davası açılabilmesi için kanunda ya da Yargıtay tarafından belirlenen bir süre yoktur. Boşanma davasının kesinleşmesi sonrasında çocuğun reşit olmasına kadar geçen sürede istenildiği zaman velayet davası açılabilecektir. Ancak bu durumda yeni koşullar oluşmalı, değişiklik durumunda çocuğun üstün yararını lehine karar verilmesi gerekecektir.

Anlaşmalı boşanma davası ile birlikte hemen velayet davası açılması çoğu zaman söz konusu olmamaktadır. Zira velayet davasının açılabilmesi için yeni durumlar, yeni koşulların oluşması gerekmektedir. Bu hususu ispatlayan taraf velayetin değiştirilmesi davası açıp başarılı olabilecektir.

Türk Medeni Kanunu madde 169 uyarınca "Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekliolan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım vekorunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır." demektedir. Bu sebeple taraflarca anlaşmalı boşanma gerçekleştirilemezse dava çekişmeli olarak gerçekleşir. Bu durumda hakim çocukların velayetine ilişkin en faydalı kararı vermelidir.


Anlaşmalı boşanma davası sonrasında velayet davası açmak için bir boşanma avukatı ile iletişime geçerek daha sağlıklı bir yol izleyebilirsiniz.

"Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Velayet Davası Açılabilir Mi?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595