Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü    Boşanma Davaları

    Boşanma davaları daha önceki yazılarımızda da ayrıntılı olarak bahsettiğimiz üzere anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ayrılmaktadır.


    İstinaf yasa yoluna başvurulardan itibaren boşanma davalarının Yargıtay'dan önce Bölge Adliye Mahkemeleri'ne gönderilmesi ile süreçler uzamıştır. Boşanma davalarında hem istinaf hem de temyiz yasa yolu açıktır. Bu durum da davaların 3 ila 5 yıl arası sürmesi sonucunu doğurmaktadır.


    Anlaşmalı Boşanma Davası

    Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilecektir.


    Evlilik en az bir (1) yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde mahkeme tarafından evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu durumlarda boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.


    Yani anlaşmalı boşanma davalarında taraflar her ne kadar protokolü hazırlamış olsalar da hakim gerekli gördüğü takdirde çocukların ve tarafların menfaatini gözeterek değişiklik yapabilir. Böyle bir durumun oluşmaması için en doğru anlaşmalı boşanma protokolünün boşanma avukatı ile birlikte hazırlanması tarafların yararına olacaktır. Her evliliğin sorunları ve koşulları birbirinden farklıdır. Bu sebeple hazır, standart protokoller tarafları daha sonra zor durumda bırakabilecektir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma protokolünün ve dava dilekçesinin avukat yardımı ile hazırlanması tarafların ileride karşılaşabilecekleri mağduriyetleri ortadan kaldırabilmektedir.


    Anlaşmalı boşanma davalarında her iki taraf da aynı anda duruşmada bulunmak zorundadır. Taraflar kendilerini boşanma avukatı ile temsil ettirseler dahi duruşmada hazır bulunmaları gerekecektir. Boşanma avukatı tarafından hazırlanan protokol ile tarafların tek celsede boşanması sağlanır. Avukat ile birlikte yapılan başvurularda taraflara en kısa zaman dilimine duruşma günü alınır ve tek celsede boşanma sağlanır.


    Anlaşmalı Boşanma Protokolü

    Anlaşmalı boşanma davasında en önemli kısım protokolün doğru hazırlanmasıdır.

    Protokolde ilk olarak tarafların bilgileri yazılmalıdır. Sonrasında tarafların boşanma konusundaki iradelerine yer verilmelidir.


    Taraflar, anlaşmalı boşanma protokolünde eğer müşterek çocukları varsa velayetinin hangi tarafta kalacağını da kararlaştırmalı ve bu konuda anlaşmalıdır.


    Müşterek çocukların velayeti belirtildikten sonra velayeti kendisine verilmeyen taraf ile çocuk arasında kişisel ilişki için günler belirtilmelidir. Bu konuda taraflar "haftanın her günü, istediği günü, her hafta sonu" şeklinde yazsalar da çocuğun üstün yararı gereğince bu kadar geniş kişisel ilişkiye hakim karar vermeyecektir. Bu sebeple kişisel ilişkinin açıkça belirlenmesi ve çocuğun mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde olması gerekmektedir.


    Taraflar, nafaka ödenmesi konusunda karar vermişler ise miktarını ve kim için olduğunu da açıkça belirtmelidir. Nafaka ödenmeyecek ise bu hususun da açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Zira nafaka ödenmeyecek ise ve bu husus protokole yazılmaz ise ileride tarafların birbirlerine karşı nafaka davası açma hakları bulunacaktır.


    Taraflar, maddi ve manevi tazminat ödenmesi konusunda karar vermişler ise miktarını ve ne zaman ödeneceğini açıkça yazmalıdır. Eğer tazminat ödenmemesine karar vermişlerse bu husus da protokole açıkça yazılmalıdır.


    Anlaşmalı boşanma protokolünde varsa ortak eşyaların ve kişisel eşyaların kimde kalacağı veya nasıl paylaştırılacağı da açıkça belirtilmelidir.


    Yazılacak protokolden sonra taraflar birlikte ya da boşanma avukatı ile mahkemeye başvuru yapacaklardır. Daha sonra hangi mahkemede dava açılmış ise o mahkeme ile iletişime geçilerek duruşma için gün alınır.


    Yetkili ve Görevli Mahkeme


    Anlaşmalı boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi sıfatıyla davaya bakar. Yetkili mahkeme ise Türk Medeni Kanunu uyarınca eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı (6) aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında taraflar anlaştıkları için yetki itirazında bulunulmadığı sürece her yerde açılabilecektir.


    Kararın Kesinleştirilmesi


    Duruşma yapıldıktan sonra 1 ay içerisinde mahkeme tarafından gerekçeli karar yazılmaktadır. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflar kararı tebliğ alarak istinaf ve temyiz başvurularından feragat ettiklerini belirten dilekçeyi mahkemeye vererek kararın kesinleştirilmesini sağlarlar.


    Tüm bu süreçle ilgili olarak sorun yaşamamak adına Eskişehir anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte protokolün hazırlanmasını tavsiye ederiz.

"Anlaşmalı Boşanma Protokolü" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595