Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Anlaşmalı Boşanma Ücreti 2020

Anlaşmalı Boşanma Ücreti 2020

 

Boşanma davaları, bilindiği üzere her geçen gün artmaktadır. Boşanma davaları yeteri kadar yıpratıcı olmakla birlikte çekişmeli boşanma davaları uzun yargılama süreleri de göz önünde bulundurulduğunda daha da yıpratıcı olabilmektedir. Özellikle tarafların müşterek çocukları olduğu durumlarda boşanma davaları taraflar açısından daha da zorlaşabilmektedir. Boşanma sayılarının artmasıyla birlikte boşanma avukatı olarak tarafımıza birçok soru yöneltilmektedir.

 

Anlaşmalı boşanma davalarında evlilik birliğinin en az bir (1) yıl sürmesi gerekmektedir. Bir yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi mümkün değildir. TMK md. 166/3 fıkrasında da bu hususa açıkça değinilmiştir; "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz."

 

Anlaşmalı boşanma davalarında öncelikle taraflar masrafların ve ücretlerin ne kadar olduğunu, bu masrafları kimin karşılayacağını ve her iki tarafında ücret ödeyip ödemeyeceğini sormaktadırlar.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Masrafı 2020

Anlaşmalı boşanma davalarında tanık dinlenilmesine gerek olmaması sebebiyle dava açılış masrafları ona göre hesaplanmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında tanık sayılarına ve toplanacak delillere göre değişmekle birlikte, müşterek çocuk var ise, deliller ve tanıklar fazla ise masraflar 1.000,00-TL'yi de bulabilmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında delil toplanması, tanık dinlenmesi söz konusu olmadığı için 400-500,00-TL civarında masraf gerekmektedir. Söz konusu masrafın içerisinde ödenecek harçlar ve gider avansı vardır. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar ya da boşanma avukatı tebligatları bizzat aldıkları ve tebligat gibi masrafları olmadığı için gider avansı pek kullanılmamaktadır. Bu sebeple ödenen gider avansının büyük miktarı dava sonunda geri alınabilmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Masrafını Kim Öder?

Anlaşmalı boşanma davasında bahsettiğimiz üzere harçlar ve gider avansı peşin olarak dava açılırken ödenmektedir. Anlaşmalı boşanma davası masrafını kimin ödeyeceği en çok sorulan sorulardan biridir. Kural olarak dava açacağı sırada davayı açan yani davacı dava masraflarını ödemektedir. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında masraflar nitelikleri itibariyle farklı şekillerde ödenebilmektedir. Örneğin taraflar masrafları ortaklaşa ödemeye karar verdikleri gibi yalnızca bir tarafın ödemesini de kararlaştırabilirler.

 

Boşanma davasında avukatla anlaşılan ücreti kimin ödeyeceği de merak konusudur. Burada da yine masraflarda olduğu gibi yalnızca taraflar ortaklaşa ödeyebilecekleri gibi yalnızca bir tarafın da ödemesini kararlaştırabileceklerdir.

 

Anlaşmalı Boşanma Ücreti 2020

Öncelikle anlaşmalı boşanma davasında taraflardan birinin vekaletname ile kendisini temsil ettirmesi durumunda avukatla yapılacak görüşme sonucunda ücret konusunda bir karar verilmektedir. Bu sebeple "ne kadar ödeme yapılacak" "peşin ya da taksitle mi ödeme yapılacak" yoksa "online olarak mı ücret ödenecek" bunlar avukat ile görüşülerek kararlaştırılması gereken konulardır.

 

Anlaşmalı boşanma davaları çok uzun sürmeyen davalar oldukları için çekişmeli boşanma davalarına ilişkin ücretlerden farklı ücretlendirilmektedir. Ayrıca yine burada taraflardan birinin vekaletname verip dosyayı avukat ile takip mi ettireceği yoksa yalnızca "Anlaşmalı Boşanma Prokotolü" mü yazdıracağı da önemlidir. Zira taraflar boşanma avukatına "anlaşmalı boşanma protokolünü" hazırlattıktan sonra adliyede yapılacak tüm işlemleri kendileri takip edebilecekleri gibi boşanma avukatına vekaletname vererek avukat aracılığıyla da takip edebileceklerdir. Ancak tarafların hak kaybına uğramamaları adına boşanma davalarını bir boşanma avukatı ile takip etmeleri en sağlıklı yoldur. 

"Anlaşmalı Boşanma Ücreti 2020" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595