Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçmek

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçmek

 

Daha önceki yazılarımızda da ayrıntılı açıkladığımız üzere Türk Medeni Kanunu'nda çeşitli sebeplerle boşanma davası açılabileceğine ilişkin hükümler bulunmaktadır. Bunlar zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılmasıdır.

 

Türk Medeni Kanunu'nda açıkça "anlaşmalı boşanma" şeklinde bir madde yoktur. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebepli açılabilecektir. TMK madde 166'da açıkça belirtildiği üzere "evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır." denilmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında hakimin boşanmaya karar verebilmesi için her iki tarafı bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

 

Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma protokolünün avukat aracılığıyla hazırlanması ya da avukata vekaletname verilmesi daha sağlıklı olacaktır.

 

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması sonrası dava dilekçesi ile birlikte anlaşmalı boşanma davası açılacaktır. Dava açılırken ödenmesi gereken bir kısım harçlar bulunmaktadır. Bu harçların ödenmesiyle birlikte davanızın hangi mahkemede görüleceğini öğrenerek duruşma günü almanız mümkündür. Anlaşmalı boşanma davası duruşma gününde her iki tarafın da aynı anda duruşma salonunda bulunması gerekmektedir

 

Genel olarak bir kere anlaşmalı boşanma protokolü imzalandıktan sonra bir daha davadan vazgeçilemeyeceği düşünülmektedir. Ancak boşanma davası kesinleşinceye kadar davadan vazgeçme mümkündür. Bizzat ya da boşanma avukatı aracılığıyla açılan davalarda duruşmada hakim taraflara prokotoldeki imzaların kendilerine ait olup olmadığını ve protokoldeki hususlarda anlaşıp anlaşmadıklarını sorar. Tarafların bu aşamada anlaşmalı boşanmadan vazgeçmeleri mümkündür. Duruşmadan sonra tarafların anlaşmalı boşanmadan vazgeçmesi durumunda mahkemeye yazılı olarak bildrim yapılarak vazgeçme gerçekleştirilebilir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasının Çekişmeli Olarak Devam Etmesi

Anlaşmalı boşanma prokotolünde yazılı hükümlerden vazgeçip davanın çekişmeli olarak devam etmesini istemeniz durumunda da anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek mümkündür. Eşlerden birinin anlaşmalı boşanmadan vazgeçmesi durumunda boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak görülmeye başlanacaktır. Burada çekişmeli boşanma davası dava dilekçesi sunulması için taraflara süre verilmektedir. Verilen süre içerisinde dava dilekçesinin sunularak davanın çekişmeli olarak devamı sağlanır. Ancak verilen süre içerisinde dilekçenin verilmemesi durumunda davanın reddine karar verilir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Anlaşmalı boşanma davasında avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak anlaşmalı boşanma davasında bir boşanma avukatı ile çalışılması tavsiye edilir. Taraflar avukatla birlikte işlem yapmak istemezlerse en azından anlaşmalı boşanma protokolünün bir avukata hazırlatılması daha sağlıklı olacaktır. Olası durumlarda taraflar anlaştıklarını düşündükleri hususları protokole yazdırmamış ya da protokolde yazılı hususlar gerekçeli kararda yazılmamış olabilir. Bu durumda tarafların ileride yeni bir dava ile karşı karşıya kalmaları mümkündür. Anlaşmalı boşanma ile ilgili yazımızı okuyarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

"Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçmek" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595