Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Avukatsız Boşanma Davası Ücreti 2019

Avukatsız Boşanma Davası Ücreti 2019


    Avukatsız boşanma davası açmak mümkündür. Ancak hukuki bilgi eksikliği ve davanın yanlış açılması durumunda çok büyük hak kayıpları yaşanabilecektir.


    Avukatsız anlaşmalı boşanma davası açmak da mümkündür. Burada da dikkat edilmesi gereken husus "anlaşmalı boşanma protokolü" ve "dava dilekçesi'nin hazırlanma aşamalarıdır. Avukatsız anlaşmalı boşanma davası açılacaksa dahi protokolün ve dava dilekçesinin avukatla birlikte açılması hak kayıplarının önüne geçecektir.


    Avukatsız Boşanma Davası Açma Ücreti Nedir?


    Avukatsız boşanma davası açarken davanın çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ilk aşamada ödenecek ücret yaklaşık 500-600,00-TL civarında olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında ise bu ücret 400-500,00-TL civarındadır. Ancak deliller ve talepler konusunda herhangi bir hak kaybı olmaması adına boşanma avukatı ile birlikte davanın açılması önemlidir.


    Boşanma davasını avukatsız olarak açmaya karar verdiğinizde dahi dilekçenizi bir avukat ile hazırlamanızı ya da bir avukata dilekçenizi kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.


    Boşanma davası konularında daha ayrıntılı bilgiler için bulunduğunuz şehirden boşanma avukatı ile konuşarak bilgi alabilirsiniz.
    

    Boşanma Davası Dilekçesi Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmeli?


    Dava dilekçesinde yer alması gereken unsurlar Hukuk Muhakemesi Kanunu madde 119'da sayılmıştır.

    Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

    a) Mahkemenin adı.

    b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

    c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.,

    ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

    d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

    e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

    f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

    g) Dayanılan hukuki sebepler.

    ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

    h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.


Yukarıda yazılı unsurlardan bir kısmının bulunmaması durumunda hakim tarafından eksikliğin giderilmesi için süre verilir. Ancak verilen süre içerisinde eksiklik giderilmediği takdirde dava açılmamış sayılır. Bu durum da hak kaybına sebep olacağı için eksiklik olmaması önem arz etmektedir. Her ne kadar avukatsız boşanma davası açılmak istenmişse de ileride telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceğinden davanızı bir avukat ile takip etmeniz her zaman daha yararlı olacaktır.

"Avukatsız Boşanma Davası Ücreti 2019" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595