Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Babalık Davası Nasıl Açılır?

 Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun tanıma dışında baba ile arasında soybağının kurulmasına ilişkin bir dava niteliğindedir. Babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun babasının tespitine yönelik bir davadır. Bu davanın açılması ile evlilik dışı çocuğun babasının, karşı taraf olduğunun tespit edilmesi istenmektedir. 

Davalının çocuğun babası olmasının olanaksızlığı veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının çok daha fazla olduğunun tespiti halinde davalının baba olduğu karinesi geçerliliğini kaybedecektir. Bu husus özellikle DNA testinin yapılamayacağı hallerde meydana gelecektir. Zira günümüz imkanları bu tür testlerle soybağını tespit edebilmektedir. Ancak nadiren de olsa babanın ölü olduğu durumlarda kullanılabilecek bir karinedir. 

TMK. Md. 284 gereğince soybağına ilişkin davalarda, hakim maddi olguları re’sen araştırıp kanıtları serbestçe takdir edecektir. Taraflar ve üçüncü kişiler soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler. Aksi takdirde hakimin öngördüğü araştırmaya ve incelemeye rıza göstermeyen tarafın, durum ve koşullara göre bu durumdan beklenen sonucun, onun aleyhine doğmuş sayılabileceği kabul edilecektir. Soybağının belirlenmesinde genellikle %100’e yakın sonuç veren DNA testi yöntemi kullanılmaktadır. 

Babalık davası kimlere karşı açılır?

Babalık davası evlilik dışındaki hallerde davalı babaya karşı açılır. Babanın öldüğü hallerde ise mirasçılara karşı açılmaktadır.


Babalık davasını kimler açabilir?

Evlilik dışında doğan çocuğun annesi, babalık davası açabilir. Çocuğa kayyım atanmış ise kayyım babalık davası açabilir. Çocuk için kayyım hiç atamamış ise çocuk ergin olduğu zaman babalık davasını açabilir.


Babalık davası kimlere ihbar edilir?

Babalık davası, hazineye, Cumhuriyet savcısına; ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya haber verilmektedir.


Babalık Davasında Zamanaşımı

Babalık davasında kanunun getirdiği hak düşürücü süreler bulunmaktadır. Yani, davayı açmaya yetkili kişiler tarafından hak düşürücü sürelerin kaçırılması halinde artık babalık davası açılamayacaktır. 

Türk Medeni Kanunu md. 303: 

“Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. 

Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. 

Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.” demektedir. 

Yani bu madde ile belirtilen süreler kesin süreler olup hakim tarafından re’sen dikkate alınacaktır.


Babalık Davasında Görevli Mahkeme

Babalık davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin olmadığı adli birimlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatıyla babalık davasına bakmakla yükümlüdür.Babalık Davasında Yetkili Mahkeme

Babalık davalarında yetkili mahkemeler için genel hükümlere gidilecektir. HMK uyarınca dava, davalının yani davalı babanın yerleşim yeri mahkemesinde açılacaktır.


" Babalık Davası Nasıl Açılır?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595