Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi

Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi

    Bankalarıntüketicilerin bulundukları zor durumu göz önünde bulundurarak dosya masrafı,ekspertiz ücreti, komisyon adları altında aldıkları bir çok masrafın iadesinitalep etmek oldukça kolay.

    Günümüzdeoldukça azalsa da telefon, e-mail gibi araçlar üzerinden talep sahiplerineulaşan ve kredi kartı, banka bilgilerini talep eden, gerekli başvuruları kendiyapacağını belirten ve bu suretle masraf isteyen kişilere hiçbir şekildeitibara edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle dosya masrafı ve iadelerineilişkin her yazılana ve söylenene dikkat edilmemelidir. Mutlaka bu konulardayetkin bir avukat ile iletişime geçilmesi hak kayıplarının yaşanmaması adınaoldukça önemli bir husustur.

    Bankalardandosya masraflarının iadelerine ilişkin talepler her tüketici için farklılıkgöstermekte ve olaya göre değişebilmektedir.

    Öncelikle talepedilebilecek masraflar kişinin çekmiş olduğu son 10 yıla ilişkin kredilerdegeçerli olacaktır. 10 yıllık süreye ilişkin oldukça farklı görüşler olmasınakarşın bu süre Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş zamanaşımı sürelerine görehesaplanmaktadır.

    Bankadan tümmasrafların ayrıntılı olarak yazıldığı bir dekont veya makbuz örneğininalınması en önemli husustur. Daha sonra bu iadelere ilişkin talepler söz konusuolacaktır.

    6502 sayılıTüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yazılı olduğu üzere “Değeri iki bin TürkLirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üçbin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakemheyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ileüç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerinebaşvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakemheyetlerine başvuru yapılamaz.” Üç bin Türk Lirası üzerindeki değerler için iseTüketici Mahkemeleri bu konularda yetkili konumdadır.

"Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595