Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi

Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi

    Bankaların tüketicilerin bulundukları zor durumu göz önünde bulundurarak dosya masrafı, ekspertiz ücreti, komisyon adları altında aldıkları bir çok masrafın iadesini talep etmek oldukça kolay.

    Günümüzde oldukça azalsa da telefon, e-mail gibi araçlar üzerinden talep sahiplerine ulaşan ve kredi kartı, banka bilgilerini talep eden, gerekli başvuruları kendi yapacağını belirten ve bu suretle masraf isteyen kişilere hiçbir şekilde itibara edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle dosya masrafı ve iadelerine ilişkin her yazılana ve söylenene dikkat edilmemelidir. Mutlaka bu konularda yetkin bir avukat ile iletişime geçilmesi hak kayıplarının yaşanmaması adına oldukça önemli bir husustur.

    Bankalardan dosya masraflarının iadelerine ilişkin talepler her tüketici için farklılık göstermekte ve olaya göre değişebilmektedir.

    Öncelikle talep edilebilecek masraflar kişinin çekmiş olduğu son 10 yıla ilişkin kredilerde geçerli olacaktır. 10 yıllık süreye ilişkin oldukça farklı görüşler olmasına karşın bu süre Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş zamanaşımı sürelerine göre hesaplanmaktadır.

    Bankadan tüm masrafların ayrıntılı olarak yazıldığı bir dekont veya makbuz örneğinin alınması en önemli husustur. Daha sonra bu iadelere ilişkin talepler söz konusu olacaktır.

    6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yazılı olduğu üzere “Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.” Üç bin Türk Lirası üzerindeki değerler için ise Tüketici Mahkemeleri bu konularda yetkili konumdadır.

"Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

Yazar: