Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Bina veya Eklentisi İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçu

Bina veya Eklentisi İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçu

 

Türk Ceza Kanunu madde 141'de hırsızlık hükümlerini düzenlemiştir. Buna göre hırsızlık suçu, bir kişinin başkasına ait taşınabilir malı zilyedinin rızası olmaksızın kendisine veya başkasına fayda sağlamak amacıyla bulunduğu yerden almak şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı şekilde madde 142'de hırsızlık suçunun nitelikli halleri düzenlenmiştir. Bina veya eklentisi içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçu da burada düzenlenmiştir.

 

TCK madde 142/2-h hükmünde kanun koyucu tarafından yapılan düzenlemeye göre "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında" hırsızlık durumunda beş (5) yıldan on (10) yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

Örneğin bir mağazadan kazak çalınması durumunda bu hükümden ceza alacak olan kişi, kazağı mağazanın deposundan çaldığında da aynı cezayı almaktadır. Ancak depoya kilit kırılarak vs. bir şekilde girildi ise bu durumda ayrıca farklı suçlar da oluşabilmektedir.

 

Bina veya Eklentisi İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunda Cezayı Artıran Durumlar

 

1) TCK madde 143'te düzenlendiği üzere hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

2) Suçun, sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve onbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

 

3) Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması halinde, verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

 

Ayrıca hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla "konut dokunulmazlığının ihlali" ya da "mala zarar verme" suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma şikayet olmaksızın yapılır.

 

Daha Az Cezayı Gerektiren Haller

 

Hırsızlık suçunun;

1) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde, (TCK madde 144-a)

2) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil etmek amacıyla, (TCK madde 144-b)

3) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin az olması durumunda, (TCK madde 145)

4) Kullanma hırsızlığı durumunda, (TCK madde 146)

5) Zorunluluk halinde, (TCK madde 147)

işlenmesi durumunda verilecek ceza azaltılacaktır.

 

Ayrıca şahsi cezasızlık sebepleri varsa da cezada indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir. Bu husus kanunda açıkça düzenlenmiştir.

 

Yine etkin pişmanlık durumunda da verilecek cezada indirim yapılacaktır.

 

Yargıtay'ın bir kararında ise şu şekilde ele alınmıştır;

"1-Müştekinin evinin avlusuna, karınca duası satmak için giren sanığın, müştekinin para getirmek için içeri girdiği sırada, evin penceresinin önünde dışarıda bulunan cep telefonunu çaldığı ve hırsızlık suçunu bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında işlediğinin anlaşılması karşısında, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 142/1-b maddesi yerine aynı Yasa'nın 141/1. maddesi ile uygulama yapılması,

2-Sanığın, cep telefonunun aldıktan sonra tanıklara yerini gösterip iadeyi sağladığı anlaşılmakla, hakkında 5237 sayılı TCK’nın 168. maddesinin uygulanma koşullarının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

3-Sanık için kurulan hükümde, sanık hakkında hükmedilen para cezasının ödenmemesi halinde, hapse çevrilmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ve O yer Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA karar verildi"

 

Bu hususta tarafınıza suç isnadında bulunulur yahut bina veya eklentisi içerisinde muhafaza altına almış olduğunuz eşyanız çalınırsa ceza avukatı ile iletişime geçmeniz tavsiye edilmektedir.

"Bina veya Eklentisi İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçu" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595