Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Boşanma Davası Açmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Boşanma Davası Açmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Boşanma Davası Açmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

    Boşanma davaları genel anlamda çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası olarak ikiye ayrılır. Boşanma avukatı iki türlü davaya da bakar.

 

    Boşanma Davası Nedenleri

 

    Türk Medeni Kanunu boşanma davası açabilmek için nedenleri şu şekilde sıralamıştır.

  • Zina; TMK md. 161 zinayı düzenlemiştir. Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı (6) ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş (5) yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.
  • TMK md. 162 hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebeplerini düzenlemiştir. Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.
  • TMK md. 163 suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme sebeplerini düzenlemiştir. Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler ya da haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.
  • TMK md. 164 terk sebebini düzenlemiştir. Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.
  • TMK md. 165 akıl hastalığı sebebini düzenlemiştir. Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.
  • TMK md. 166'da ise birden fazla sebep düzenlenmiştir. Bunlardan biri evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
  • TMK md. 166/3'te ise anlaşmalı boşanma düzenlenmiştir. Evlilik en az bir (1) yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.
  • TMK md. 166/4'te fiili olarak ayrı yaşama durumu düzenlenmiştir. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç (3) yıl geçmesi halinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.
 
    Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

    Evlilik birliğinin bir (1) yılı doldurması durumunda taraflar anlaşmalı boşanabilirler. Bir (1) yılı doldurmamış olan evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Ancak her zaman çekişmeli boşanma davası açılabilir. Boşanma avukatından destek alınarak hazırlanacak protokol ve dilekçe ile başvuru yapılabilir.

 

    Boşanma Davası Süresi Nasıl İlerler?

    Boşanma davasında öncelikle dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dava dilekçesinin hazırlanması ile birlikte dava açılır. Boşanma davası açmaya yetkili olan yer mahkemesinde dava açılır. Daha sonra mahkeme tarafından dilekçe davalı tarafa tebliğ edilir ve dilekçe aşamaları tamamlanır. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşma günü verilir ve yargılamaya devam edilir. Mahkemece her iki tarafın gelir ve gider durumunun tespit edilebilmesi amacıyla Kolluk aracılığıyla Ekonomik Sosyal Durum Araştırması yapılır.

    Ön inceleme duruşması sonrası tanıkların dinlenmesi, delillerin toplanması ile birlikte esasa ilişkin beyanlar sunulur ve yerel mahkemedeki yargılama sona erer.

    Daha sonra gerekçeli karar talep ile birlikte taraflara tebliğ edilir ve eğer taraflar bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorlarsa 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde istinaf dilekçeleri ile birlikte dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesini isteyebilirler.

    Bölge Adliye Mahkemesinden gelecek karardan sonra temyiz yolu da açık olup aynı şekilde temyiz itirazlarında da bulunulabilecektir. Dosyanın tamamlanması ile birlikte boşanma ve diğer talepler sona ermiş olur ve kararın kesinleşmesi nüfus müdürlüğüne bildirilir.

 

    Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

    Boşanma davası ne kadar sürer şeklindeki sorular en sık karşılaştığımız sorulardandır. Bu hususta net bir süre olmamakla birlikte anlaşmalı boşanma davaları 1 hafta ile 2-3 ay arasında değişebilmektedir.

    Çekişmeli boşanma davaları da yerel mahkemede yaklaşık 11-12 aylık bir süreci bulmaktadır. bazen bu süreler tarafların yapacakları işlemlere göre değişebilmektedir. Eğer çekişmeli boşanma davalarında taraflar kararı istinaf ve temyiz ederlerse bu süreç 2-3 yılı bazen daha fazla bir süreyi alabilmektedir.

 

    En Hızlı Nasıl Boşanabilirim?

    Tarafların genelde kullandıkları cümleler "evlenmek çok kolay ama boşanmak zor" şeklinde olmaktadır. Taraflar genellikle hızlı bir şekilde ancak tüm haklarını alarak boşanmak isterler. Eğer taraflar anlaşırlarsa Anlaşmalı Boşanma Davası en çabuk neticelenen boşanma davasıdır. Ancak tarafların haklarını alabilmeleri adına en hızlı boşanma davasına değil, en doğru boşanma davası olması gerekmektedir.

 

    Boşanma Davasını Hangi Taraf Açmalı?

    En çok sorulan sorulardan biri de "Boşanma davasını ben mi açayım? Karşı taraf mı açsın?" şeklindedir. Boşanma davasının kim tarafından açıldığının bir önemi yoktur. Zira boşanma davasını kimin açtığı değil kimin iddialarını ispatlayabildiği önemlidir. Boşanma davasının kadının ya da erkeğin açmış olmasının bir önemi yoktur.

 

    Boşanma Davası Nerede Açılır? Yetkili Yer Neresidir?

    Boşanma davası taraflardan birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 (altı) aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabilecektir.

 

    Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

    Boşanma dava dilekçesinin öncelikle hiçbir hukuki bilgisi olmayan arzuhalcilere yazdırılmaması gerekmektedir. Zira bu durum ciddi hak kaybına sebep olabilecektir. Boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu olmadığı için tarafların kendilerinin dilekçe hazırlaması da mümkün olacaktır. Ancak usulen ve şeklen bir hata yapılması ya da dilekçenin yanlış hazırlanması da hak kaybını beraberinde getirecektir.

 

    Boşanma Davalarında Avukat Tutulmak Zorunda mı?

    Daha önce de beyan ettiğimiz üzere davaların çoğu gibi boşanma davalarında da avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Ancak dilekçeler aşaması, itirazlar, velayet, nafaka ve diğer tüm talepler bakımından hak kaybı yaşamamak adına avukatla birlikte hareket etmek her zaman fayda sağlayacaktır.

 

    Boşanma Davası Bittikten Sonra Velayet Davası Açabilir miyim?

    Boşanma davası bittikten sonra her zaman velayet davası açılabilir. Ancak diğer yazılarımızda da açıkça yazdığımız üzere velayetin değiştirilmesi için belli hususların ve gelişmelerin olması gerekmektedir. Mahkeme henüz yeni karar vermişken aradan 4-5 hafta geçtikten sonra hemen velayetin değiştirilmesi davası açıldığında davanın reddedilme ihtimali oldukça yüksektir.

 

    Boşanma Davası Açtıktan Sonra Feragat Edilebilir mi?

Boşanma davası açıldıktan sonra ve dava kesinleşene kadar her aşamada davadan feragat etmek mümkündür. Ancak bu feragatin belli başlı sonuçları olacaktır. Bu sebeple feragat dilekçesi vermeden önce avukatınıza, avukatınız yoksa bir avukata danışmanız her zaman yararınıza olacaktır.

 

    Boşanma Davası Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma davaları davanın bakıldığı yere, boşanma davasının niteliğine, tarafların maddi gücüne ve koşullara göre değişmektedir. Avukat Ücret Tarifeleri her sene değişmekte ve ücretler de buna göre şekillenmektedir.

 

    Boşanmada Telefon Görüşme İçerikleri Geçmişe Dönük Çıkar mı?    

    Mahkeme kararı olmadan telefon konuşmalarının kaydı operatörlerde tutulmamaktadır. Mahkeme kararı olsa dahi mahkeme kararından önceki telefon kayıtları GSM operatörleri tarafından tutulmamaktadır. Ancak kiminle, kaç dakika, saat kaçta konuşulduğu ve mesajlaşıldığı bilgileri çıkmaktadır.

 

    Boşanma Davasında Velayeti Karşı Tarafa Verilen Çocukla Kişisel İlişki

    Boşanma davalarında velayetin karşı tarafa verilmesi durumunda velayet kendisinde olmayan tarafın müşterek çocukla görüşme hakkı vardır. Mahkemeler bu hakkı düzenlerken çocuğu, velayet kendisine bırakılan ve bırakılmayan tarafı düşünerek düzenlerler. Dosya kapsamında çocuk açısından sıkıntılı bir durum mevcut olmadığı sürece çocukla velayet kendisine verilmeyen taraf arasında her zaman kişisel ilişki düzenlenir.

 

    Karşı Taraf Duruşmaya Gelmezse Boşanabilir miyim?

    Karşı tarafın boşanma davasına gelme zorunluluğu yoktur. Karşı taraf davaya gelmez ya da boşanmak istemezse deliller incelenir ve hakim kusur durumuna göre davayı karara bağlar.

 

Yazımızda belirtilen hususlarda eksiklik yaşamamak ve hak kaybına uğramamak adına boşanma davası ile ilgilenen bir avukat ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

"Boşanma Davası Açmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595