Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Boşanma davası, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesine verilecek dilekçe ile açılır.


Boşanma dilekçesinde belirtilmesi gereken zorunlu unsurlar kanunda sayılmıştır. Bunlarla birlikte boşanma davasına neden olan olaylar ve deliller dilekçeye eklenir. Boşanma dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlar şu şekildedir; başlık olarak hangi mahkemeye dilekçe sunulacağı, davacı adı ve adresi, davalı adı ve adresi, dava konusu ve nedenleri ile sonuç kısmıdır. Davayı açacak kişilerin yaptıkları en büyük yanlış hiçbir hukuki bilgisi olmayan kişilere dilekçe yazdırarak davayı açmaktır. Bu özellikle boşanma davası gibi konularda çok büyük hak kayıplarına neden olmaktadır. Dilekçeyi hazırlayıp ya da avukat aracılığıyla hazırlatıp başvurulacak mahkemenin bulunduğu adliyede harç ve masrafları ödenir ve işlemlere başlanır.


Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Çekişmeli boşanma davasında, davayı açmakta haklı olan eş boşanma sebeplerini belirterek dava dilekçesi hazırlar. Haksız olan tarafın dava açma hakkı yoktur. Bu sebeple davayı açmakta haklı olup davayı açan eş davacı, karşı taraf ise davalı olur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davalarında, boşanmaya ilişkin tarafların anlaştığı koşullara uygun olarak hazırlanan protokolle birlikte dava dilekçesi mahkemeye verilir. Daha sonra taraflar aynı anda duruşmaya gelerek boşanmayı gerçekleştirirler.


Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, bu dilekçeye karşı cevaplarını yazarak mahkemeye sunar. Bu dilekçede karşı tarafın iddialarına karşı cevaplar verilebileceği gibi aynı dilekçe ile karşı dava da açılabilir.


Karşı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Karşı boşanma davasının açılabilmesi için hali hazırda açılmış bir boşanma davası olmalıdır. Boşanma dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, kendi haklı nedenlerini yazarak karşı boşanma davası açabilecektir. Boşanmak istemeyen eşin karşı dava açması mümkün değildir. Yani hem boşanmak istemiyorum hem de karşı dava açıyorum gibi bir durum söz konusu olamaz. Karşı boşanma davası ile asıl davanın davalısı olan eş de taleplerini dile getirecektir.


Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

Boşanma davası açılabilmesi için bizim kanunlarımızda avukat tutma zorunluluğu olmasa dahi herhangi bir hak kaybına uğramamak açısından bir avukatla birlikte bu süreci yönetmek daha sağlıklı ve faydalı olacaktır.


Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları yaklaşık 1-2 ay sürebileceği gibi mahkemenin durumuna göre daha kısa da sürebilecektir. Ancak çekişmeli boşanma davaları daha uzun süreçler gerektirdiğinden yaklaşık 1-1.5 seneyi bulabilecektir.

"Boşanma Davası Nasıl Açılır?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595