Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma Davası Nedir?

    Boşanma Davası

    Boşanma davasında, ayrılmayı düşünen eşlerin mahkemeye başvurarak tüm konularda karar verilmesini talep etmeleri söz konusudur. Bu talepler nafaka, velayet, maddi tazminat, manevi tazminat, kişisel ilişki, ziynet eşyaları, kişisel eşyalar ve mal rejimine ilişkin olabilecektir.

 

    Boşanma Davası Nedir?

    Boşanma davası, çiftlerin boşanma konusundaki kararlarını mahkemeye taşımaları anlamına gelmektedir. Eşlerin resmi olarak ayrılmaları için aile mahkemelerine boşanma davası açarak taleplerini beyan etmeleri gerekmektedir. Boşanma davalarını kural olarak boşanmak isteyen eşler açabilir. Ancak istisnai olarak bazı durumlarda yasal temsilcileri de boşanma davasını açabileceklerdir.

    Boşanma sebepleri, medeni kanunumuzda özel sebepler ile genel sebepler başlığı altında açıklanmıştır.

    Bunlar kanunda;

 
 • Zina,
 • Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış,
 • Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme,
 • Akıl Hastalığı,
 • Terk,
 • Evlilik Birliğinin Sarsılması olarak düzenlenmiştir.

    Ayrıca kanunda anlaşmalı boşanma başlığı açıkça belirtilmemişse de anlaşmalı boşanma da evlilik birliğinin sarsılması içerisinde değerlendirilir ve çok daha kısa sürede sonuç alınır. Anlaşmalı boşanma davası ile tek celsede boşanma sağlanır.

 

    Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

    Boşanma davalarında yetkili mahkeme taraflardan birinin yerleşim yeri veya dava aşamasından önce son defa altı aydan beri birlikte yaşadıkları yer mahkemesidir. Davacı, eğer yerleşim yerini yani ikametgahını değiştirmiş ise bu yer mahkemesinde de boşanma davası açabilirler. Örneğin daha önce Antalya’da ikamet eden bir kişi ikametgahını Eskişehir Odunpazarı ya da Eskişehir Tepebaşı ilçelerinden birine aldırırsa Eskişehir de boşanma davasını aile mahkemelerinde açabilirler.

 

    Boşanma Davasında Dilekçe Nasıl Yazılır?

    Boşanma dilekçesi, dava açmak için gereken en temel ve en önemli unsurdur. Boşanma dava dilekçesinin eksiksiz, kusursuz ve tüm isteklerin açık bir şekilde yazılması boşanma davasının lehe sonuçlanması bakımından önemlidir. Çünkü dilekçenin yazımında yapılacak bir hata veya eksik bir husus ileride hak kayıplarına sebep olabilecektir. Boşanma davası dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Boşanma nedeni, ispatlar, tarafların evlilik birliği içesindeki tutum ve davranışları, dava sonucundaki hak ve talepleri hakkında dilekçede açıkça bilgi verilmiş olmalıdır. Delillerin sunulmasının da unutulmaması gerekmektedir.

 

    Boşanma Davası Cevap Dilekçesi

    Boşanma davası açılması ile davacının hazırlamış olduğu dava dilekçesi davalı eşe tebliğ edilir.

    Tebliğ edilen dava dilekçesini alan eş, hak kaybına uğramamak için iki hafta içerisinde dava dilekçesine cevap vermelidir. Boşanma davası cevap dilekçesinde dava dilekçesinde olduğu gibi açıklamalar kısmına yer verilir. Açıklamalar kısmında, davacı tarafından iddia edilen hususların kabul edilmeyen kısımları ya da yeni olaylar gerekçeli ve ayrıntılı olarak ortaya konur. Boşanma davasında hak kaybı olmaması bakımından cevap dilekçesinin de dava dilekçesi gibi eksiksiz ve kusursuz olması gerekmektedir. Gerekirse cevap dilekçesi ile birlikte boşanmak isteyen davalı eş karşı dava da açabilir.

 

    Boşanma Davası Süreci Nasıldır?

    Boşanma davasında tüm süreçler dava açıldığı andan itibaren başlamaktadır. Dava dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilir. Davalı taraf, cevap dilekçesi ya da karşı dava dilekçesi verdiğinde bu dilekçe davacı tarafa tebliğ edilir. Davacı, cevaba cevap dilekçesi verdiğinde bu dilekçe davalı tarafa tebliğ edilir. Son olarak davalı tarafın ikinci cevap dilekçesi verme hakkı bulunmaktadır. Bu dilekçeleri mahkemeye sunma süresi 2 haftadır.

    Taraflar için dilekçe aşamasının sona ermesiyle mahkeme taraflara ön inceleme duruşması için gün verecektir. Ön inceleme duruşması, davanın konusunun tespit edildiği, delil ve tanıkların sunulması için süre verilen boşanma davasının ilk duruşmasıdır. Diğer duruşmalarda ise tarafların sundukları deliller incelenip tanıklar dinlenecektir. Mahkeme tüm işlemler bittikten sonra karar verir. Bu karardan sonra yasal olarak 1 ay içerisinde gerekçeli karar yazılır. Bu aşamalardan sonra gerekçeli kararın tebliği yapılmaktadır. Taraflar kararı istinaf ya da temyiz merciine götürebilme haklarına sahiptirler. Taraflar şayet kararı istinafa götürmezlerse mahkeme tarafından verilen kararın kesinleştirilmesi sağlanır. Kesinleşme şerhi verilen mahkeme kararı 10 gün içerisinde nüfus müdürlüğüne bildirilir. Taraflar bunun ardından ilgili nüfus müdürlüğüne giderek kimliklerini değiştirebilirler.

 

    Boşanma Davası Nasıl Açılır 2019

    Boşanma davaları yukarıda da ayrıntılı olarak beyan ettiğimiz gibi açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında hedef süre 45 gün, çekişmeli boşanma davasında 450 gündür.


    Ücretsiz Boşanma Davası Açılabilir mi ?

    Boşanma davasını açmak isteyen eşin maddi durumu dava masraflarını karşılayamayacak olabilir. Boşanma davasını açmak isteyen eş, ikamet ettiği ilde bulunan baroya müracaat ederek hiçbir geliri olmaması sebebiyle ücretsiz dava açma ve ücretsiz avukat isteme talebinde bulunabilirler.

 

    Boşanma Davası Tazminat
 • Maddi Tazminat; Boşanma aşamasında daha az kusurlu olan veya kusursuz olan eş, diğer eşten boşanma ile zarar gören mevcut veya beklenen menfaatlerinin tazminini talep edebilmektedir.
 • Manevi Tazminat; Boşanma davasında manevi tazminat talep edilirken kişinin içerisinde bulunduğu acı, elem, ızdırap ve keder dikkate alınmaktadır. Tazminat talebinde bulunan eşin manevi olarak zarar gördüğünü ispatlaması gerekmektedir. Kişinin gördüğü manevi zararın boşanmaya sebep olan olaylarla bağlantılı olması gerekmektedir. Yargıtay kararlarında kişisel haklar, kişinin yaşamı, onuru, sağlığı, saygınlığı, özgürlüğü olarak tanımlanmıştır. 
 • Tazminat talebi boşanma davası ile birlikte ileri sürülebileceği gibi, ayrı bir dava olarak da açılabilir. Bunların dışında ise boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık süre içerisinde ayrı bir dava açılarak da talep edilebilmektedir.

    

    Boşanma Davası Nafaka

    Boşanma davasında taraflar birbirlerinden nafaka isteyebilirler.

 • Yoksulluk nafakası: Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.
 • İştirak nafakası: Boşanma davasından sonra müşterek çocuklar için hükmedilen nafakadır.
 • Tedbir nafakası: Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır. hükmü gereğince tedbir nafakasına hükmedilebilecektir.

 

    Aile ve Boşanma Hukuku Avukat ve Danışmanlık

    Aile hukuku içerisinde boşanma davası da yer almaktadır. Ancak aile hukuku daha geniş kapsamlıdır. Evlat edinme, nafaka, velayet, soybağının reddi, babalık davası gibi konular aile hukuku içerisindedir. Boşanma davası ile boşanma davasının takip süreci, tarafların haklarının en iyi şekilde savunulması ve hak kaybına uğranmaması sağlanır.

"Boşanma Davası Nedir?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595