Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Boşanma Davasında Avukatın Rolü

Boşanma Davasında Avukatın Rolü

    
     Boşanma davası daha önceki makalelerimizde de belirttiğimiz gibi anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma olmaktadır.

    Boşanma süreci ister anlaşmalı olsun ister çekişmeli olsun oldukça yıpratıcı bir süreçtir. Bu süreci oldukça minimum bir zararla atlatmak kişiler için büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle de tarafların çocukları varsa bu süreç daha zorlu olmaktadır.

    Hukukumuzda boşanma davalarında avukatla temsil edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davası açacak kişiler ya da dava açılan karşı taraf kendisi de davayı takip edebilir. Ancak boşanma sürecinin en az zararla atlatılması bakımından boşanma davaları ile ilgilenen bir avukatla iletişime geçilmesi önemlidir.

    Adliyelerin yoğunluğu, kanunlardaki kesin süreler, usul kurallarının kesin bir şekilde uygulanması sebepleri ile boşanma davalarında avukatın rolü oldukça önemlidir. Boşanma davalarının hızlı ve kusursuz bir şekilde sonuçlanması, boşanma sonrasındaki sorunların en aza indirilmesi ve farklı sorunlar yaşanmaması için toplumdaki söylemle "boşanma avukatı" yani boşanma davaları ile ilgilenen bir avukat ile süreci devam ettirmek gerekmektedir.

    Hiçbir geliri veya malvarlığı bulunmayan kişiler de avukat tutmak isteyeceklerdir ve bu kişilerin en doğal yasal haklarından biridir. Bu durumda da Eskişehir Barosu Adli Yardım Bürosu gerekli belgeler getirildiği takdirde kişilere ücretsiz avukat tayin edecektir. Ayrıca yine hiçbir geliri bulunmayan, eşinden, ailesinden ya da çevresinden şiddet gören kadınlar için tarafımın da içinde bulunduğu Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu gerekli destekleri sağlamaktadır.

Boşanma Davası Dilekçesi ile avukatsız dava açabilir miyim?

    Usul kuralları olarak oldukça sıkı maddeler barındıran kanunlarımız dikkate alındığında boşanma davalarında talep edilecek hususların süresi içinde talep edilmemesi, dilekçede taraf için sorun yaratabilecek hususların yazılması, delillerin yazılmamış olması ciddi hak kayıplarına yol açacaktır. Hiçbir hukuki bilgisi olmayan "dilekçe yazılır." diyerek kişileri yanlış yönlendiren kimselerce hazırlanan yahut internetten bulunan yanlış, eksik dilekçeler ile dava açılmaya çalışılması taraflar açısından tehlikeli olabilmektedir. Bu nedenle hukuki bilgi ve dikkat gerektiren dilekçe ve boşanma davası aşamasında bir avukat aracılığı ile süreci yürütmek oldukça önemlidir.

    Yukarıda sürecin önemini uzun uzun anlattığımız şekilde de görülecektir ki en sıkıntısız boşanma anlaşmalı boşanma davalarıdır. Bu konu ile ilgili makalemizde şartları vs. açıkça belirtmiş bulunmaktayız. Evlilik 1 yıldan fazla sürmüş ise avukat tarafından hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü ile dava açılacaktır. Bu sürecin kişinin kendisi tarafından takip edilmesi durumunda anlaşmalı boşanma davası dahi minimum 3-4 ay sürebilmekte iken, boşanma davaları ile ilgilenen bir avukat ile yürütülmesi durumunda bu süreç 1 haftaya kadar kısalabilmektedir. Ancak anlaşmalı olarak boşanma davası açılamıyor ise yani çekişmeli boşanma davası açılacak ise bu süreç çok daha fazla olmaktadır. Zira dilekçe aşamaları uzamakta, tanıklar dinlenmektedir. Yalnızca dilekçeler aşaması dahi asgari 2-3 ayı bulabilmektedir. Bir de mahkeme tarafından çıkan karar beğenilmediği ve hukuka aykırı olduğu düşünüldüğünde İstinaf ve Yargıtay Kanun yollarına da başvurulacağından bu süreç 2-3 yıl olmaktadır.

Sonuç olarak boşanma davalarında "boşanma avukatlarının" rolü şu bakımlardan önemlidir;

- Kişiler yasal olarak süreleri kaçırmamış olacaklardır.

- Kişiler hak kayıplarına uğramamış olacaklardır.

- Hüküm verilmesi için boşanma davalarında geçen süreler asgariye inmekte ve kişiler bu süreçte yıpranmayacaklardır.

    Boşanma davalarınıza bakabilmesi için bir avukata vekaletnamenizi vermeniz gerekmektedir. Boşanma vekaletnamesi için nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaportun notere ibrazı ile yanınızda iki adet vesikalık fotoğraf götürmeniz gerekecektir. Bu vekaletnamenin çıkartılabilmesi için notere "boşanma davası" için vekaletname verileceği özellikle belirtilmelidir.

"Boşanma Davasında Avukatın Rolü" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595