Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Boşanma Davasında Kadının ve Erkeğin Hakları

Boşanma Davasında Kadının ve Erkeğin Hakları

 

Boşanma Davasında Kadının ve Erkeğin Hakları

 

Evlenmenin gerçekleşmesiyle taraflar arasında bir birlik meydana gelmektedir. Evlilik birliğinin sona ermesinin yollarından biri de boşanmadır. Boşanma davası ile taraflar birbirlerinden birtakım haklar talep edebilmektedirler. Bu hakların neler olduğunu, tarafların kadın veya erkek olmasına göre farklılık yaratıp yaratmayacağını inceleyeceğiz. Belirtmek gerekir ki hukukumuzda kadın ve erkek kanun önünde eşittir. Boşanma davası sürecinde de cinsiyet ayrımına dayalı bir yaptırım ya da ayrım yoktur. Evlilik birliğindeki olayların, durum ve koşulların değerlendirilmesi ile cinsiyet ayrımı yapmadan kusur incelemesinin yapılması ve hakların bu kusur incelemesine göre tahsis edilmesi söz konusudur. Evlilik birliğinin sona ermesinde önemli olan kusurun tespitidir.

 

Boşanma davasında kadının hakları ve erkeğin hakları davanın niteliğine göre, evlilik birliğinde müşterek çocuk olup olmamasına göre değişiklik gösterecektir. Örneğin müşterek çocuk için tedbir nafakası veya iştirak nafakasını kadın isteyebileceği gibi erkek de isteyebilir. Eğer evlilik birliğinde müşterek bir çocuk yoksa çocuk için tedbir nafakası gibi bir nafakayı her iki taraf da talep edemeyecektir.

 

Boşanma davasında kadının hakları nelerdir?

Ayrı yaşama hakkı TMK m.197,

Yoksulluk nafakası TMK M.175,

İştirak nafakası TMK m. 182/2,

Kadın için tedbir nafakası TMK m.169/ m.197,

Çocuk için tedbir nafakası,

Çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı TMK m.323,

Alıkonulan çocuğun teslim edilmesini isteme hakkı,

Manevi tazminat TMK m.174/2,

Maddi tazminat TMK m.174/1,

Ziynet eşyası alacağı hakkı,

Aile konutu şerhi konulmasını isteme hakkı TMK m.194,

Velayet hakkı,

Çocuğun tedbiren velayetini isteme hakkı,

Ortak konutun özgülenmesini talep etme hakkı TMK m.169,

Mal rejiminden kaynaklanan haklar ve alacaklar,

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ dan kaynaklanan koruyucu tedbirlerin uygulanmasını talep etme hakkı,

Adli yardım talep etme hakkı HMK m.334

 

Boşanma davasında erkeğin hakları nelerdir?

Ayrı yaşama hakkı TMK m.197,

Yoksulluk nafakası TMK M.175,

İştirak nafakası TMK m. 182/2,

Erkek için tedbir nafakası TMK m.169/ m.197,

Çocuk için tedbir nafakası,

Çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı TMK m.323,

Alıkonulan çocuğun teslim edilmesini isteme hakkı,

Manevi tazminat TMK m.174/2,

Maddi tazminat TMK m.174/1,

Aile konutu şerhi konulmasını isteme hakkı TMK m.194,

Velayet hakkı,

Çocuğun tedbiren velayetini isteme hakkı,

Ortak konutun özgülenmesini talep etme hakkı TMK m.169,

Mal rejiminden kaynaklanan haklar ve alacaklar,

Adli yardım talep etme hakkı HMK m.334

"Boşanma Davasında Kadının ve Erkeğin Hakları" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595