Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Boşanma Davasından Feragat, Vazgeçme ve Yeniden Dava Açma

Boşanma Davasından Feragat, Vazgeçme ve Yeniden Dava Açma

Boşanma Davasından Feragat, Vazgeçme ve Yeniden Dava Açma

    Feragat, kişinin hakkından vazgeçmesini içerir. Davadan feragat davanın bir kısmından veya tamamından vazgeçmektir. Feragat karşı tarafın onayına, muvafakatine bağlı değildir. Yani yalnızca davacı tarafından yapılabilmektedir.

 

    Davadan feragat karar kesinleşinceye kadar yargılamanın her aşamasında yapılabilir. Feragat, kural olarak her türlü davada mümkündür. Bu duruma ilişkin istisnalar da vardır. Ancak boşanma davası bakımından bu istisnalar söz konusu değildir.

 

    Feragat herhangi bir şarta bağlı olarak yapılamaz. Yani “davacı taraf şunu yaparsa feragat ederim.” Gibi bir feragat geçerli olmamaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 311’de de yazıldığı gibi feragat, kesin hüküm gibi sonuç doğurur ve davacı feragatten dönemez. Ancak yalnızca irade bozukluğu gibi durumlarda usul hukuku kurallarına aykırılık sebebiyle feragatin iptali istenebilecektir.

 

    Feragat eden taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilir. Kısmi feragat söz konusu ise yargılama giderlerine mahkumiyet ona göre belirlenir.

 

    Boşanma davalarından feragat mümkündür. Ancak boşanma davalarından feragat edilmiş olması haktan feragat edildiği anlamına gelmemektedir. Böyle bir durum olması da boşanma davalarının ruhuna aykırı olup hayatın olağan akışına uygun değildir.  Yalnızca feragat edilen boşanma davalarında öne sürülen iddialar ve boşanma sebeplerinden vazgeçmek anlamına gelmektedir. Yani Yargıtay kararlarında da geçtiği üzere “önceki açılan davadan feragat edildiğine göre bu tarihten önceki hadiselere dayanılarak boşanmaya karar verilemez.” Şeklinde geçmektedir. Bu da demek oluyor ki feragatten sonra evlilik birliği içerisinde meydana gelen yeni sebeplere dayanılarak boşanma davası açılabilecektir. Açılacak boşanma davası önceden feragat edilen boşanma davasında yer alan sebeplere dayanmamalı ve ortaya çıkan yeni bir sebebe ilişkin olmalıdır. Çünkü ilk davadan feragat eden taraf kusurlu olduğunu iddia ettiği davalı tarafı affetmiş sayılır. Yargıtay kararlarında da bahsedildiği üzere “affeden tarafın dava hakkı bulunmamaktadır.”

 

Davadan Vazgeçme

    Davadan vazgeçme hususuna da kısaca değinecek olursak feragatten farkı şu şekildedir; vazgeçme için karşı tarafın muvafakatinin olması gerekmektedir. Muvafakat veren taraf aynı dava ile yeniden karşılaşabilecektir. Yani davacı karşı tarafın vazgeçmede onayının olması şartı ile harç yatırmak suretiyle aynı davayı tekrar açabilecektir.

"Boşanma Davasından Feragat, Vazgeçme ve Yeniden Dava Açma" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595