Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Boşanma Sebepleri ve En Çok Karşılaşılan Sorunlar

Boşanma Sebepleri ve En Çok Karşılaşılan Sorunlar


    En Çok Karşılaşılan Boşanma Nedenleri

    Boşanma sebepleri çok fazla olabilmektedir. Bunlar Türk Medeni Kanunu'nda zina, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak düzenlenmiştir.


    Zina, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk  gibi sebepler özel sebeplerdir. Bu sebepler dışında yer alan evlilik birliğinin temelinden sarsılması ise geniş bir kavram olup hakimin takdir yetkisine ve başlıca Yargıtay uygulamalarına bırakılmıştır. Kanunda kesin sınırlarla çizilmiş sebepler belirlenmemiştir. En çok karşılaşılan boşanma sebepleri Yargıtay yerleşik içtihatlarında da belirtilmiştir. Hakim, önüne gelen olaylarda tanık ifadelerine, tarafların sundukları delillere, evlilik birliğinin taraflardan en az biri için çekilmez hale gelip gelmemesine bakarak karar verecek ve davayı kabul ya da red edecektir.


    Eşine fiziksel şiddet uygulamak

    "...eşine sürekli olarak fiziksel şiddet uygulayan, eşini tehdit eden ve ona hakaret eden davacı-karşı davalı erkeğin, eşine hakaret eden davalı-karşı davacı kadına nazaran boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu olduğunun anlaşılması..." Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas: 2016/25183 Karar: 2018/11583 Karar Tarihi: 22.10.2018


    Eşine hakaret etmek

    "...eşine hakaret eden, ortak konuttan kovan ve eşine baskı uygulayan erkeğin boşanmaya sebep olan olaylarda tamamen kusurlu olduğunun anlaşılması..." Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2018/4220 Karar: 2018/8780 Karar Tarihi: 10.09.2018


    Uyuşturucu madde kullanmak

    "...davalı-davacı erkeğin eşine fiziksel şiddet uyguladığı ve uyuşturucu madde kullandığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, kadın dava açmakta haklıdır..." Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2016/17698 Karar: 2018/8695 Karar Tarihi: 13.07.2018


    Eşini çalışma hayatında küçük düşürmek

    "...davacı erkeğin birlik görevlerini yerine getirmediği, kadının işyeri sahibini arayarak kadınla ilişkisinin olup olmadığını sorarak çalışma hayatında küçük düşürdüğü, işinden ayrılmasına sebep olduğu; öncesinde kadının kullandığı, erkeğin adına kayıtlı telefon numarasından gelen mesajlara cevap vererek kadın adına görüşmeler yaptığı, bunu delil olarak mahkemeye sunduğunu bizzat 14.03.2016 tarihli celsede ikrar ettiği anlaşılmaktadır..." Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2016/23295 Karar: 2018/9757 Karar Tarihi: 24.09.2018


    Eşin birlik görevlerini ihmal etmesi

   "...erkeğin eşine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ettiği, ortak çocuğun doğumuyla ilgilenmediği, birlik görevlerini ihmal ettiği... anlaşılmaktadır...” Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas: 2016/18331 Karar: 2016/15661 Karar Tarihi: 07/12/2016


    Bağımsız konut sağlamamak

    "...davacı-karşı davalı erkeğin eşine bağımsız konut temin etmediği, ortak çocuğa maddi yardımda bulunmadığı gibi çocuğu görmeye dahi gitmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda erkek tam kusurludur..." Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2018/2867 Karar: 2018/7570 Karar Tarihi: 19.06.2018


    Eşini istemediğini söylemek ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemek

    "...davalı-davacının ise sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunduğu, eşini istemediğini söylediği ve eşine hakaret ettiği anlaşılmaktadır..." YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2014/24684 Karar: 2015/10107


 •     Güven sarsıcı davranışlar
 •     Cinsel ilişkiden kaçınmak
 •     Eşini dövmek
 •     Cinsel ilişkinin doğal olmayan yollardan yapılmak istenmesi
 •     Eşini sadakatsizlikle suçlamak
 •     Eşin evi sürekli terk etmesi (Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 9832 Karar: 2018 / 3309 Karar Tarihi: 14.03.2018)
 •     Eşin aşırı içki kullanması
 •     Çocuk ile ilgilenmemek
 •     Eşe büyü yapmak
 •     Hırsızlık yapmak
 •     Çalışmamak
 •     Eşler arasında cinsel ilişki kurulamaması
 •     Dolandırıcılık, gasp gibi suçlar işlemek
 •     Taciz suçu işlemek
 •     Ailesini aile içi işlere çok fazla karıştırmak
 •     Ailesi ile görüşmesini engellemek
 •     Eşin vücut temizliği ile ilgilenmemesi
 •     Tedavisi güç bir hastalığa yakalanmak
 •     Kumar oynamak
 •     Eşini sevmediğini söylemek
 •     Aşırı borçlanma sebebiyle icra takibi yapılmasına sebep olmak
 •     Aşırı kıskançlık
 •     Sosyal ortamlardan soyutlamak
 •     Evlilik içindeki sırları üçüncü kişilerle paylaşmak
 •     3 defa boş ol demek

"Boşanma Sebepleri ve En Çok Karşılaşılan Sorunlar" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595