Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?


    Çekişmeli boşanma davaları, bir eşin sebeplerini belirterek, kusursuz ya da daha az kusurlu olduğu inancıyla açtığı ve delillerini sunduğu davalardır.


    Çekişmeli boşanma davalarında hakim karar verebilmek için yargılama yaparak tanıkları dinler ve tüm yasal delilleri inceler. Burada tanıkların beyanları büyük önem taşımaktadır. Eşin kendi tanıkları, kendi aleyhine konuştuğu takdirde bu husus karara olumsuz da olsa oldukça etkili olur.


    Çekişmeli boşanma davası açıldığında verilen dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevaplarını dilekçe ile dosyaya sunar. Bu cevap dilekçesi davayı açan eşe veya avukatına tebliğ edilir. Davacı eş, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesine karşı varsa cevaplarını, iddialarını sunar. Bu cevaba cevap dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf ise son olarak ikinci cevap dilekçesinde cevaplarını, iddialarını ve delillerini sunar. Dilekçe aşamalarından sonra mahkemenin durumuna göre duruşma günü verilir.


    Yazılan bu süreçler toplamda 4-5 ayı bulabilmektedir. Dava açıldıktan yaklaşık 4-5 ay kadar sonra ilk duruşma olarak ön inceleme duruşması yapılır. Bu duruşmada hakim taraflara iki hafta içerisinde tanık ve delil listesi sunmak için süre verir. Bu duruşma sonrası iki hafta içerisinde tanık ve delil listesi sunulur. Bir sonraki duruşmada tanıklar dinlenmeye başlanır. Tanıklar iki ya da 3 duruşma boyunca dinlenebilir. Tanık dinleme sürecinin ne kadar sürdüğüne bağlı olarak dava süresi uzayıp kısalabilecektir.


    Anlaşmalı boşanma davası harici diğer tüm sebeplerle açılan çekişmeli boşanma davaları yerel mahkemelerde genelde 8-12 ay sürmektedir. Bu süreç nadir de olsa uzayabilmektedir.


    İstinaf Süreci

    Taraflardan kararı beğenmeyenler dosyanın bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenmesi amacıyla istinaf edebilirler. Bölge Adliye Mahkemeleri yeni kurulan mahkemeler olmasına rağmen yoğun olmaya başlamışlardır. Bölge Adliye Mahkemelerinden kararların dönüşü bazen 1 (bir) yılı da bulabilmektedir. Bu karara karşı da itiraz mümkündür. 


    Yargıtay Süreci

    Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararlara karı da bir üst mahkeme tarafından inceleme yapılması amacıyla kararın temyiz edilmesi mümkündür. Bu kararlara karşı itirazlar Yargıtay'a yapılmaktadır. Yargıtayın yoğunluğu ve iş yükü sebebiyle buradan kararların dönmesi bazen 2 yılı dahi bulabilmektedir.

"Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595