Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?
Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, TMK. Md. 166/3’te düzenlenmemiş olan yani anlaşmalı boşanma davaları hariç tarafların boşanma, velayet, nafaka, tazminat, ziynet, kişisel eşya gibi konularda anlaşamaması ve bu konularda bir tarafın talebinin diğer taraf tarafından kabul edilmemesine ilişkin aile mahkemelerinde açılan boşanma davalarıdır. 
Bir taraf boşanma istiyor, ancak diğer taraf boşanmak istemiyorsa da açılacak bu dava çekişmeli boşanma davası olacaktır.

Çekişmeli boşanma davası, eşlerden boşanmak isteyen kişi tarafından ya da iki eş de boşanmak istiyor ancak koşullar konusunda anlaşamıyorlarsa boşanmak isteyen herhangi bir eş tarafından yetkili ve görevli mahkemeye bir boşanma dilekçesi verilmesi suretiyle açılabilir. Boşanma davalarında herhangi bir hak kaybına uğramamak, delillerin ispatı konularında eksiklik yaşamamak veya herhangi bir süre kaybının söz konusu olmaması için boşanma konuları ile ilgilenen bir aile avukatı tutulması ve bu süreçte onunla birlikte çalışılması oldukça önem arz etmektedir. Çekişmeli boşanma davaları süreç olarak da oldukça uzun süreler olabilmekte ve bu durum da tarafları bir hayli yıpratmaktadır. Sırf bu nedenle dahi avukatın rolü oldukça büyüktür.

Çekişmeli boşanma davalarında belirli bir kalıpta yazılı boşanma dilekçesi örneği bulunmamaktadır. Her olay kendi içerisinde farklılık göstereceği için belli kalıpta dilekçeden söz edilemeyecektir. Bu nedenle haklı konumda iken haksız konuma düşmemek için dahi yazılacak dilekçenin önemi büyüktür. Bu nedenle çekişmeli boşanma davasının konu ile ilgilenen bir boşanma avukatı ile yürütülmesi de önem arz etmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davalarında davayı açan taraf yahut karşı taraf haklı olduğu sebepleri yasal süresi içinde delilleri ile birlikte göstermeli, kanıtlamalıdır. Tanıkların sayısı, mahkemelerin yoğunluğu, dilekçelerin verilmesi, tebligatların yapılması gibi değişkenlik gösteren unsurlardan dolayı net olarak bir süre verilmesi doğru olmayacaktır. Tarafların gösterdikleri bir delilin toplanma aşaması dahi bu süreyi uzatıp kısaltabilmektedir. Örneğin; İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi büyük  şehirlerde mahkemelerin yoğunluğu çok daha fazla olduğu için duruşma tarihleri arasındaki uzaklık da o kadar fazlalaşmaktadır. Bunun en büyük nedenlerinden biri de büyük şehirlerde boşanma oranının fazla olmasıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Kabul Edilmez Reddedilirse Ne Yapılabilir?

Haklı olduğunu düşünen taraf bu iddialarını ispatla yükümlüdür. Sırf ispat yükümünün yerine getirilmemesinden veya yanlış yapılmasından kaynaklı olarak çekişmeli boşanma davaları reddedilebilmektedir. Boşanma davası reddedilen taraf aynı sebebe dayanarak üç yıl içerisinde yeniden boşanma davası 

Boşanma davası reddedilen tarafın bu karara karşı istinaf hakkı bulunmaktadır.

Boşanma davalarının reddedilmemesi ve tüm bu sürecin takibi için bir boşanma avukatından destek almak her zaman önem arz etmektedir.

"Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595