Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Borçlar Kanunu’ nun 53. maddesinde düzenlenen ve bir maddi tazminat türü olan destekten yoksun kalma tazminatı, hukuka aykırı bir fiil sonucunda ölen kişinin destek verdiği kişilerin; ölen kişinin yokluğunda alacağı destekten mahrum kalması, bunun sonucu olarak hayat kalitelerinin düşmesi vb. sebeplerle; bu ölümden kusurlu olarak sorumlu olan kişiden alacakları tazminat türüdür. Bu haksız fiil bir trafik kazası, iş kazası, kasten veya taksirle adam öldürme şeklinde gerçekleşebilir. Ölen kişinin destek olduğu bireyler, destekten yoksun kalma tazminatıyla birlikte yaşadıkları elem, üzüntü ve ızdırap neticesinde bu maddi tazminatın yanında manevi tazminat davası da açabilmektedir.

 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatını Kimler Talep Edebilir?

Destek olunan kişiyle destek veren arasındaki ilişki herhangi bir sebebe veya bağa dayanabilir. Destek olanla destek verenin bir evlilik birliği içerisinde olması, aralarında mirasçılık ilişkisinin bulunması ya da destek verenin destek olanla aynı aileye mensup olması gibi şartlar aranmamaktadır. Yani bu kişi pek tabi ölen şahısın sevgilisi, nişanlısı, kuzeni, arkadaşı vb. kişiler de olabilir. Ancak destekten yoksun kalma tazminatının bir maddi tazminat türü olasından mütevellit, talepte bulun kişinin, ölen kişi hayattayken kendisine maddi destek verdiğini, ileride de vermesinin muhtemel olduğunu, bu desteğin sürekli ve düzenli olduğunu, almadığı takdirde yaşam düzeyinde bir düşüş olacağının ispatlaması gerekmektedir.

 

Kural bu olmakla beraber bazı durumlarda kişiler arasında hali hazırda bir destek sağlanmamışsa da destek olacakları muhtemel olarak kabul edilir. Bu noktada da gerçek destek ve varsayımsal destek kavramları ortaya çıkmaktadır. Varsayımsal destek; ölüm olayı gerçekleşmeseydi hayatın olağan akışı gereği ileride kurulacak olan desteği ifade der. Buna en iyi örnek çocukların  anne-babalarına vereceği destek olacaktır. Yani anne-baba ve çocuklar arasında veya eşler arasında destek ilişkisinin mevcut olduğu konusunda hukuki bir karine mevcuttur. Bu karine gereği bu kişilerin aralarındaki desteği ayrıca ispatlamasına gerek olmamakla birlikte;  davalı tarafın karinenin aksini ispat ederek  destekten yoksun kalma tazminatından kurtulması mümkündür.

 

Destek Kavramının Kapsamı

Esasen buradaki destek kavramı, sadece maddi anlamda olmak durumunda değildir. Ölen şahıs ile hak sahibi arasındaki bakım, yardım, emek ve hizmet  gücü de destek kavramı içerisinde sayılabilecek durumlardır.Örneğin ölen şahıs,hak sahibine para verebilir,mesken sağlayabilir,eğitim-öğretim giderlerini karşılayabilir veya hizmette bulunabilir.

 

Zamanaşımı Süresi

Destekte yoksun kalma tazminatı, zararın ve tazminat yükümlüsünün öğrenildiği tarihten başlayarak 2 yıl içerisinde talep edilebilir olup her durumda zarar ve tazminat yükümlüsü, ölümün gerçekleştiği tarihlerde bilinemeyebilir. Bu durumda da her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yıl içerisinde destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilir. Ancak meydana gelen olayda ceza zamanaşımı süresi daha fazlaysa, tazminat için de bu zamanaşımı süresi geçerli olacaktır.

 

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Destekten yoksun kalma tazminatında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olup yetkili mahkeme davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Birden fazla davalının bulunduğu durumlarda ise davalılardan herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir.

"Destekten Yoksun Kalma Tazminatı" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595