Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Düğünde Takılan Altınlar Kime Aittir?

Düğünde Takılan Altınlar Kime Aittir?

 

Düğünde takılan altınların ve takıların kimin hakkı olduğu sorusu boşanma davası ile birlikte en çok sorulan sorulardan biridir. En çok "kadın tarafı" ve "erkek tarafı" tarafından takılan altınların nasıl paylaştırılacağı merak edilmektedir.

 

Ziynet Davasında İspat

Ziynet eşyalarına ilişkin açılacak olan davada ilk olarak takıların miktarının, varlığının ispatlanması gerekmektedir. Bu da genellikle düğün videoları ve fotoğraflarının sunulması ile mümkündür. Sonrasında ise ziynetlerin kendisine verilmediği, elinden zorla alındığı, müşterek evde kaldığı, satıldığı gibi hususlar ispatlanmalıdır.

 

Tüm bu hususlar genellikle tanıkla ispat edilmektedir. Ancak taraflar, tanıklığın doğruluğu konusunda kuşkuyu gerektiren sebepleri iddia ve ispat edebilir. (HMK md. 255) Tanıkların yalan söylemesi söz konusu olursa Cumhuriyet başsavcılığına başvuru yapılarak yalan tanıklık hususunda işlem yapılır. (HMK md. 264)

 

Ziynet Eşyaları Kime Ait?

Düğünde takılan altınlar, takılar kısaca ziynet eşyalarının tamamı kadına aittir. Bu takıların hangi eşin ailesi ya da yakınları tarafından takıldığının bir önemi yoktur. Yani takılar kim tarafından, kime takılırsa takılsın kadına ait olur ve kadının kişisel malı sayılır. Erkeğin üzerinde bulunan kurdeleye, cekete takılmış olması da bu durumu değiştirmemektedir.

 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2019/2172 E. 2019/9627 K. sayılı ilamı;

"Düğünde takılan ziynet eşyaları ve paralar kadına ait olup kişisel eşya niteliğindedir. Bu eşyaların iade edilmemek üzere kocaya verildiği, kadının isteği ve onayı ile bozdurulup müşterek ihtiyaçlar için harcandığı hususu davalı tarafça kanıtlandığı takdirde, koca bu eşyaları iadeden kurtulur.

 

Somut olayda, davacı kadın, dava konusu edilen ziynet eşyalarının evlilik birliği içinde davalı tarafından bozdurularak harcandığını ileri sürmüş, davalı koca ise kendisinin evden ayrılırken, evlilik birliği içinde alınan 3 adet bilezik ve 1 adet seti yanına aldığını, daha sonra seti davacıya iade ettiğini, 3 adet bileziği ise bozdurup davacı ile ortak olan kredi kartı borçlarını ödediğini, bahsettiği bu ziynet eşyalarının düğünde takılanlardan olmayıp daha sonra evlilik birliği içinde alındığını beyan etmiştir. Yargılama sırasında iade edildiği davacının da kabulünde olan 1 adet takı seti dışındaki bozdurularak harcadığı davalının kabulünde olan 3 adet bileziğin düğünde takılan ziynet eşyalarından olmayıp, düğün sonrasında evlilik birliği içinde alındığına yönelik iddiasıyla bu hususta ispat yükünü üzerine alan davalı söz konusu iddiasını kanıtlayamamıştır."

 

Ziynet Davasında Bedel

Ziynet eşyalarına ilişkin dava genellikle düğünde takılan ziynetlerin aynen iadesi, mümkün olmadığı takdirde bedelinin iadesi şeklinde açılmaktadır. Yine dava dilekçesinde bedel belirlenmesi ilk aşamada mümkün olmayabilir. Bu durumda dava açılması esnasında bir hata yapılmaması için avukat ile görüşmeniz sağlıklı olacaktır. Dava dilekçesinde talep edilebilecekler ve dilekçe yazımı davanın reddedilmemesi için oldukça önemlidir.

 

Ziynet davası açıldıktan sonra dosya düğün videoları ve fotoğraflarının ziynet eşyalarının gramı, ayarı, ne olduğu, ne kadar olduğu yönünden incelenmesi için bilirkişiye gönderilir. Bilirkişi bu video ve fotoğrafların yardımı ile düğünde takılan altın, para ve diğer ziynet eşyalarının bedelini belirler.

 

Ziynet Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Ziynet eşyalarına ilişkin davalarda aile mahkemeleri görevlidir. HMK uyarınca genel yetki kurallarına uyularak dava, davalının yerleşim yerinde açılmalıdır.

"Düğünde Takılan Altınlar Kime Aittir?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595