Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Eşe Karşı Basit Yaralama ve Şikayetten Vazgeçme

Eşe Karşı Basit Yaralama ve Şikayetten Vazgeçme

 

Basit Yaralama Suçunda Ceza

Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten yaralama suçunun basit hali şu şekilde tanımlanmıştır; "Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur." Ancak söz konusu hüküm kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinde uygulanmamaktadır. Basit yaralamaya ilişkin ayrıntılı bilgi için kasten yaralama suçu na ilişkin yazımızı okuyabilirsiniz. Bu bölümde eşe karşı kasten yaralama suçuna ilişkin hususlar anlatılacaktır.

 

Eşe Karşı Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinden biri de eşe karşı işlenmesidir. Kasten yaralam suçunun eşe karşı işlenmesi halinde şikayet olmaksızın verilecek ceza yarı oranında artırılır. Eğer yaralama eylemi canavarca hisle yapılmış isebu durumda verilecek ceza bir kat artırılır. Eşe karşı yaralama eyleminde bu durum hastaneye, karakola ya da herhangi bir şekilde savcılığa intikal etmişse burada eşin şikayetçi olup olmaması önemli değildir.

 

Eşe Karşı Yaralama Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Kasten yaralama suçunun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde işlenmesi halinde mağdurun şikayeti aranır. Mağdur şikayetçi olmaz ya da şikayetten vazgeçerse sanık ceza almaz. Ancak kasten yaralama suçunun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek olsa dahi kanunda belirtilen istisnai durumlarda şikayet aranmayacaktır. Bunlardan biri de kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmesi durumudur. Kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmesi halinde mağdur eşin şikayetçi olmaması dava açılmasına engel değildir. Çünkü eşe karşı işlenen yaralama suçlarında şikayet aranmamaktadır.

 

Eşe Karşı Yaralama Suçu Yargıtay Kararları

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2014/8141 E. 2014/30284 K. sayılı ilamında;

"Suç tarihi itibariyle sanık ile müştekinin evli oldukları, 5237 sayılı TCK'nin 86/3-a maddesi uyarınca eşe karşı işlenen kasten yaralama suçunun takibinin şikayete tabi olmadığı gözetilmeden sanığın mahkumiyeti yerine şikayet yokluğundan açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir." diyerek eşe karşı işlenen kasten yaralama suçunda şikayet aranmayacağını açıkça karara bağlamıştır.

 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2019/11354 E. 2019/20041 K. sayılı ilamında;

"Sanık ...'un eşi olan mağdur ...'ya karşı gerçekleştirmiş olduğu kasten yaralama eylemi nedeniyle mağdur ...'un şikayetinden vazgeçtiğinden bahisle açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmiş ise de, TCK’nin 86/2, 86/3-a maddelerinde düzenlenen eşe karşı kasten yaralama suçunun şikayete tabi olmadığı, bu nedenle sanık ...'un eşi olan mağdur ...'ya karşı doktor raporu ile de sabit eylemi nedeniyle cezalandırılması gerekirken, şikayet yokluğundan yazılı şekilde davanın düşmesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir" diyerek aynı şekilde eşe karşı işlenen kasten yaralama suçunda şikayet aranmayacağını açıkça karara bağlamıştır.

"Eşe Karşı Basit Yaralama ve Şikayetten Vazgeçme" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595