Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

"Eşim Çocuğumu Göstermiyor. Ne Yapmalıyım?"

"Eşim Çocuğumu Göstermiyor. Ne Yapmalıyım?"

Çocuk Teslimi

İcra İflas Kanunu madde 25 gereğince çocuk teslimine ilişkin karar icra dairesine verilince icra memuru İcra İflas Kanunu madde 24’te yazılı şekilde icra emri tebliğ eder. İcra memuru icra emri tebliğinde borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri yerine getirmez ise çocuk nerede bulunursa bulunsun karar hükmü zorla icra olunur.

Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme gerek kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur.

 

Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine İlişkin Kararın İcrası

            İcra İflas Kanunu madde 25/A gereğince çocukla şahsi ilişkilerin düzenlenmesine dair karar hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün karar hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasına engel olunmamasını; aksi halde karar hükmünün zorla yerine getirileceğini borçluya İcra İflas Kanunu madde 24’te yazılı şekilde icra emri ile tebliğ eder. Bu emirde karar hükmüne aykırı hareketin 341. Maddedeki cezayı gerektirdiği de yazılır.

            Borçlu bu icra emrini yerine getirmezse ilam hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikayeti üzerine ayrıca İcra İflas Kanunu 341. Maddeye göre cezalandırılır.

 

Çocuk Teslimine Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Kararların İcrasında Bir Uzman Bulundurulması Zorunluluğu

            İcra İflas Kanunu madde 25/B gereğince çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair kararların icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir.

 

Çocuk Teslimi Emrine Muhalefetin Cezası

            İcra İflas Kanunu madde 341 gereğince çocuk teslimi hakkındaki kararın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesin engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikayeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın veya ara kararın gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.

 

İcra İflas Kanunu madde 346 gereğince bu dosyalara bakmakla görevli mahkemeler icra mahkemeleridir. İcra İflas Kanunu madde 348 gereğince bu fiillerden dolayı yetkili icra mahkemesi, icra takibinin yapıldığı yerdeki icra ceza mahkemeleridir.

 

Yukarıdaki maddeler kapsamında çocuk teslimi ve çocuk çocukla kişisel ilişkiye ilişkin konulara değinecek olursak;

Çocukla kişisel ilişki ve çocuk teslimine ilişkin kararlar aile hukukuna ilişkindir. Bir şekilde bu konulardan mağdur olan kişiler oldukça fazladır. Mağdur olan taraf çoğu zaman şiddete uğrayan, evinden kovulan, evinden zorla çıkartılan kadınlar olduğu gibi erkekler de olabilmektedir. Ancak büyük bir çoğunluğu şehirlerini dahi terk etmek zorunda bırakılan kişilerden oluşmaktadır.

 

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Veya Çocuk Teslimi İşlemlerinde Masrafları Kim Ödeyecek?

            Lehine karar verilen kişi ya çocuk teslimi ya da çocukla kişisel ilişki kurulması talebinde bulunmalı ve yukarıda açıkça bahsettiğimiz yoldan gitmelidir. Burada talep eden, çocukla kişisel ilişki tesisi için ya da çocuk teslimi için yaptığı masraflara katlanmakla yükümlüdür.


Av. Eda Yıldırım İlhan

""Eşim Çocuğumu Göstermiyor. Ne Yapmalıyım?"" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

Yazar: