Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

"Eşim Çocuğumu Göstermiyor. Ne Yapmalıyım?"

"Eşim Çocuğumu Göstermiyor. Ne Yapmalıyım?"

Çocuk Teslimi

İcra İflas Kanunumadde 25 gereğince çocuk teslimineilişkin karar icra dairesine verilince icra memuru İcra İflas Kanunu madde24’te yazılı şekilde icra emri tebliğ eder. İcra memuru icra emri tebliğindeborçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri yerinegetirmez ise çocuk nerede bulunursa bulunsun karar hükmü zorla icra olunur.

Çocuk teslim edildiktensonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükmegerek kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur.

 

Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine İlişkin Kararın İcrası

            İcraİflas Kanunu madde 25/A gereğince çocukla şahsi ilişkilerin düzenlenmesine dairkarar hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün kararhükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla şahsi münasebette bulunmasınaengel olunmamasını; aksi halde karar hükmünün zorla yerine getirileceğiniborçluya İcra İflas Kanunu madde 24’te yazılı şekilde icra emri ile tebliğeder. Bu emirde karar hükmüne aykırı hareketin 341. Maddedeki cezayı gerektirdiğide yazılır.

            Borçlubu icra emrini yerine getirmezse ilam hükmü zorla yerine getirilir. Borçlualacaklının şikayeti üzerine ayrıca İcra İflas Kanunu 341. Maddeye görecezalandırılır.

 

Çocuk Teslimine Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Kararlarınİcrasında Bir Uzman Bulundurulması Zorunluluğu

            İcra İflas Kanunu madde 25/Bgereğince çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dairkararların icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk EsirgemeKurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veyaçocuk gelişimcisi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcininhazır bulunması suretiyle yerine getirilir.

 

Çocuk Teslimi Emrine Muhalefetin Cezası

            İcraİflas Kanunu madde 341 gereğince çocuk teslimi hakkındaki kararın veya arakararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesin engelleyenkişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikayeti üzerine, altı aya kadar tazyikhapsine karar verilir.

Hapsin tatbikinebaşlandıktan sonra kararın veya ara kararın gereği yerine getirilirse, kişitahliye edilir.

 

İcra İflas Kanunu madde 346 gereğincebu dosyalara bakmakla görevli mahkemeler icra mahkemeleridir. İcra İflas Kanunumadde 348 gereğince bu fiillerden dolayı yetkili icra mahkemesi, icra takibininyapıldığı yerdeki icra ceza mahkemeleridir.

 

Yukarıdaki maddeler kapsamında çocukteslimi ve çocuk çocukla kişisel ilişkiye ilişkin konulara değinecek olursak;

Çocukla kişisel ilişki ve çocukteslimine ilişkin kararlar aile hukukuna ilişkindir. Bir şekilde bu konulardanmağdur olan kişiler oldukça fazladır. Mağdur olan taraf çoğu zaman şiddeteuğrayan, evinden kovulan, evinden zorla çıkartılan kadınlar olduğu gibierkekler de olabilmektedir. Ancak büyük bir çoğunluğu şehirlerini dahi terk etmekzorunda bırakılan kişilerden oluşmaktadır.

 

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Veya Çocuk Teslimi İşlemlerindeMasrafları Kim Ödeyecek?

            Lehinekarar verilen kişi ya çocuk teslimi ya da çocukla kişisel ilişki kurulmasıtalebinde bulunmalı ve yukarıda açıkça bahsettiğimiz yoldan gitmelidir. Buradatalep eden, çocukla kişisel ilişki tesisi için ya da çocuk teslimi için yaptığımasraflara katlanmakla yükümlüdür.


Av. Eda Yıldırım İlhan

""Eşim Çocuğumu Göstermiyor. Ne Yapmalıyım?"" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595