Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Evlat Edinme

Evlat Edinme

 

Evlat Edinme

Evlat edinmenin bazı prensipleri vardır. Bunlar öncelikle; anne ve babasız çocukların korunması, onlara aile sevgisinin yaşatılması, çocuk sahibi olmayan kişilerin çocuklarının olması ve en önemlisi de çocuğun üstün yararının korunmasıdır. Evlat edinme ile kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların sıcak bir aile ortamına kavuşması sağlanır ve bu sayede çocukların psikolojik gelişimlerine katkıda bulunulur. Ayrıca evlat edinilen çocuklar çok daha iyi sosyal şartlarda büyüyeceği için bu çocukların topluma yararı da artmaktadır. Bu sayede toplumdaki suç oranının azaltılması da hedeflenmektedir. Evlat edinme sıkı şartlara tabidir. Ayrıca evlat edinecek kişiler hakkında da derin araştırmalar yapılmaktadır. Bu şartların ve araştırmaların sebebi en başta çocuğun sağlığı ve yararıdır. Ne yazık ki bazı kişiler kişisel çıkarları için çocuk evlat edinmek istemektedirler. Örnek olarak evlatlığı ucuz bir hizmetçi olarak görmek, çocukları çeşitli ticaretler (organ, fuhuş) için kullanmak ve onların fiziki varlığından faydalanmak verilebilir. Çocukları tüm bunlardan korumak için evlat edinmeye karar verecek olan hakimin çok iyi bir değerlendirme yapması gerekmektedir. Taraflar evlat edinmenin tüm şartlarını taşıyor olsalar dahi son karar mahkemenindir. Mahkeme burada çocuğun üstün yararını öncelikli olarak gözetir ve tüm şartların taşınmasına rağmen evlat edinmeye izin vermeyebilir.

 

Evli kişiler ayrı ayrı evlat edinemezler. Yalnızca birlikte evlat edinebilirler. Evli olmayan kişiler ise tek başına evlat edinme yolu ile evlat edinebilirler. Medeni Kanunu’muz buna olanak sağlamıştır.

 

Evlat Edinmek İçin Nereye Başvurulur?

Türk Medeni Kanunu’na göre evlat edinme davası evlat edinenin oturma yeri aile mahkemesinde; birlikte evlat edinmede ise eşlerden birinin oturma yeri aile mahkemesinde açılmalıdır. Tespit edilen yerde aile mahkemesi olmadığı durumlarda ise aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakmakla görevli olan asliye hukuk mahkemesinde dava açılmalıdır.

 

Türk Medeni Kanunu’na göre evlat edinmenin şartları:

 1. Evlat edinen en az ilkokul mezunu olmalıdır.
 2. Evlat edinme durumunun çocuğun yararına olması gerekmektedir.
 3. Evlat edinecek kişi veya birlikte evlat edinmede eşler, evlat edinilen çocuktan en az 18 yaş büyük olmalıdır.
 4. Çocuğun ayırt etme gücü var ise rızası alınmalıdır.
 5. Eğer çocuk vesayet altında ise vesayet makamlarından izin alınmalıdır.
 6. Çocuk, evlat edinen ya da birlikte evlat edinme durumunda eşler tarafından en az 1 yıl süre bakılmış ve eğitilmiş olmalıdır.
 7. Birlikte evlat edinme durumu varsa eşler en az 5 yıldan beri evli olmalıdır. Bu şartı taşımayan eşlerin 30 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir
 8. Evlat edinilmek istenilen küçüğün anne ve babasının, evlat edinilmeye rıza vermiş olması gerekir. Ancak anne ve babanın bu rızayı verebilmesi için küçüğün doğumundan itibaren altı haftalık süre geçmiş olmalıdır. Anne baba verilen rızayı geri almak isterlerse; rızanın tutanağa geçirildiği tarihten itibaren 6 haftalık süre içerisinde geri almaları gerekir. Rızayı geri alan anne baba yeniden rıza verirlerse bir daha bu rızayı geri alamazlar.
 9. Evli olmayan kişiler birlikte evlat edinemezler.
 10. Evlat edinilecek kişi ergin ve kısıtlı ise; evlat edinenin alt soyunun açık rızası gerekir.
 11. Zihinsel veya bedensel engeli dolayısıyla yardıma muhtaç olan kısıtlının evlat edinilebilmesi için evlat edinecek kişi tarafından en az 5 yıl bakılmış olması gerekir.

 

Evlat Edinme Sonucunda Ne Olur?

Evlat edinmenin gerçekleşmesiyle beraber anne ve babaya ait yükümlülükler tamamı ile evlat edinene/edinenlere geçer. Bu sayede artık evlat edinilen, evlat edinenin/edinenlerin mirasçısı haline gelir. Evlat edinenin/edinenlerin, evlat edinilen çocuğun ismini değiştirmeleri mümkündür.

 

Evlat edinme için bir avukat şart değildir. Ancak hukuki süreci en doğru ve düzgün şekilde yürütmek için bir aile avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

 

"Evlat Edinme" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595