Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Evliliğin İptali Davası ve Şartları

Evliliğin İptali Davası ve Şartları

 

Evliliği İptali Davası ve Şartları

Evliliğin iptali davası Medeni Kanun’da düzenlenmiştir. Evliliğin iptaline sebep olacak durumlar kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır. Kanundaki sebepler dışındaki bir sebep ile evliliğin iptali istenemez. Evliliğin iptali ile evlilik geçersiz hale gelecektir.

Evliliğin iptali ile Boşanma aynı anlama gelmemektedir. İkisi de ayrı davalardır. Aralarındaki en önemli fark şudur: Evliliğin iptalinde, evliliğin geçersiz olduğu ileri sürülürken; Boşanma davasında ise geçerli bir şekilde meydana gelen bir evliliğin diğer tarafın kusuru ile sürdürülemeyecek hale geldiği iddia edilir.

 

Evliliğin İptali Davasının Şartları

Evliliğin iptali, mutlak butlan veya nisbi butlan olmak üzere iki sebeple mümkün olabilir.

 

Evliliğin mutlak butlanla geçersiz olmasının şartları, TMK m.145’te düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

  1. Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması,
  2. Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması,
  3. Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması,
  4. Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması.

 

Evliliğin nisbi butlanla geçersiz olmasının şartları ise TMK m.148-151’de açıklanmıştır. Bu maddeye göre;

  1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk,
  2. Yanılma
  3. Aldatma
  4. Korkutma

 

Evliliğin iptali davası, mutlak butlan sebeplerinin varlığı nedeniyle açılacaksa bu davayı, Cumhuriyet Savcısı, ilgililer ve eşler; nisbi butlan sebeplerinin varlığı nedeniyle açılacaksa, eşler tarafından açılabilir.

 

Evliliğin İptali Davasında Zamanaşımı

Mutlak butlan nedeniyle iptal davalarında evlilik ilişkisi devam ettiği sürece açılabilir, bir zamanaşımı yoktur. Nisbi butlan nedeniyle iptal davaları ise iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve en geç evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

 

Evliliğin İptali Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Evliliğin iptali davası boşanma davası ile farklı olsa da bu davada boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bu nedenle görevli mahkeme tarafların son altı aydır birlikte oturdukları yer ya da eşlerden birinin yerleşim yeri aile mahkemesidir. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

 

Taraflar arasında geçersiz bir evlilik olsa dahi tarafların bu evlilik süresince edindiği mallar adına mal rejimi davası açmak mümkündür. Ayrıca tazminat, nafaka gibi hususlar için de boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. En doğru yönlendirme ve bilgilendirme için bir aile avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

 

 

"Evliliğin İptali Davası ve Şartları" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595