Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Evlilik Sözleşmesi Nedir? Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik Sözleşmesi Nedir? Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

 

2002 yılında Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişiklikle evlilik birliğindeki mallar için edinilmiş mallara katılma rejimi benimsenmiştir. Ancak eşler her zaman anlaşıp sözleşme yaparak bu mal rejimini değiştirebileceklerdir. 

 

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Kanunen eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Ancak eşlerin mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini uygulamaları da mümkündür. Kanundaki tanımı ile mal rejimi sözleşmesi olup halk arasında evlilik sözleşmesi olarak geçmektedir. 

 

Evlilikten önce veya evlendikten sonra eşler evlilik sözleşmesi ile yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimini değiştirebilirler.

 

Evlilik sözleşmesi örneği internet ortamında çokça bulunsa da eşler arasındaki mallarla ilgili olan bu sözleşmenin önemi sebebiyle avukattan destek alınması her zaman daha sağlıklı olacaktır. Evlilik sözleşmesi ile taraflar evlendikten sonra mallarını nasıl yöneteceklerini kararlaştırırlar. Hiç kimse evlilik birliğinin boşanmak üzerine kurmamışsa da olası boşanma durumunda malların tasfiyesi aşamasına geçildiğinde mal rejimi sözleşmesi önem arz edecektir. Boşanma veya evliliğin iptali gibi durumlarda bu sözleşmeler oldukça önemli bir delil olacaktır. Bu sebeple daha önce de beyan ettiğimiz gibi sözleşme uzaman bir avukat aracılığıyla hazırlanmalıdır.

 

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Evlilik sözleşmesi yani mal rejimi sözleşmesi esasen evlilikten önce yapılmalıdır. Evlilik birliği esnasında yani resmi nikah anında da yapılabileceği gibi evlendikten sonra yapılması da mümkündür. Ancak bu durumda eşlerden birinin sözleşme imzalamak istememesi söz konusu olabilecektir. Bu durumda da taraflar mağdur olacaktır. Ancak resmi nikah öncesinde yapılması bu sebeple daha uygun olacaktır. 

 

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmesi öncelikle yazılı olarak yapılmalıdır. Evlilik sözleşmesi hazırlanarak notere gidilir. Noter tarafından sözleşme onaylanır. 

 

Resmi nikah anında yapılan evlilik sözleşmesi nikah memuru tarafından onaylandığında ayrıca noter onayı gerekmeyecektir.

 

Evlilik Sözleşmesi Ne Zamana Kadar Geçerli Olur?

Evlilik sözleşmesi, eşler tarafından anlaşılarak kaldırılabilir ya da eşlerden birinin mahkemeye yapacağı başvuru ile kaldırılabilecek ya da değiştirilebilecektir. Eğer bu durumlar olmaz ise boşanma ya da ölüm ile evliliğin sona ermesi anına kadar devam eder.

 

Sözleşme Yapılması Zorunlu mu?

Evlilik sözleşmesi, mal ayrılığı sözleşmesi yapılması zorunlu değildir. Çiftler evlenmeden önce, evlilik (resmi nikah) esnasında veya evlendikten sonra sözleşme yapabilirler. Sözleşmenin yapılmaması durumunda TMK gereğince "edinilmiş mallara katılma rejimi" geçerli olur. Bu durumda da evlilik birliği içerisinde alınan mallar ortak kabul edilir. Edinilmiş mallara katılma rejimi ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme için boşanma avukatı ile görüşebilirsiniz.

 

Evlilik Sözleşmesi Örneği

Evlilik sözleşmesi, mal ayrılığı sözleşmesi gibi sözleşmeler için hazır bir metin vermek doğru olmayacaktır. Zira bu sözleşmeler tarafların talepleri ve durumları göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Noterlerde hazır metinlerin evlilik sözleşmesi olarak imzalanması tarafları mağdur edebilir. Zira bunlar eksik kalabilmekte ve ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Boşanma avukatından evlilik sözleşmesi hazırlanması konusunda yardım almanızı ve kendinize en uygun sözleşmeyi hazırlatmanızı tavsiye ederiz.

"Evlilik Sözleşmesi Nedir? Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595