Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Hukuk Bürolarından Gelen Tehdit İçerikli Mesajlar

Hukuk Bürolarından Gelen Tehdit İçerikli Mesajlar

 

Hukuk Bürolarından Gelen Tehdit İçerikli Mesajlar Ve Bu Mesajlara Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar

Öncelikle aynı mesleği icra ettiğimiz bazı meslektaşlarımızın başvurduğu bu hiçbir ahlaki yanı olmayan yöntem nedeniyle derin bir üzüntü duymaktayız. İnanın bu konu hakkında böyle bir yazı yazmak zorunda kalmayı istemezdik. Ancak son zamanlarda hukuk bürolarından gelen tehdit içerikli mesajlarda inanılmaz bir artış yaşanmaktadır. Vatandaş ise ne yapacağını bilmediğinden başına gelen bu tarz bir olayda büyük bir korku yaşamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlenmesini sağlamak adına bu yazıyı yazmayı görev edinmiş bulunuyoruz. Umarım herkes için faydalı olur ve en önemlisi diliyorum ki böylesine değerli bir meslek olan avukatlığa hiç yakışmayan bu durum en kısa zamanda son bulur.

 

Son dönemde tüketicilere, yasal süreci devam eden veya tebliği yapılmamış borçlarına ilişkin bazı avukatlık bürolarından SMS gönderiliyor veya tüketiciler aranıyor. SMS’lerde vatandaşın belli bir miktarda borcu olduğu ve bunun ödenmemesi halinde yasal yollara başvurulacağı, tüketicinin icraya verileceği bildiriliyor.Bazı avukatlık büroları adeta "tahsil bürosu" gibi çalışmakta ve yasaların kendilerine verdikleri hakları kötüye kullanmaktadır.  Söz konusu bu durum avukatlık meslek kurallarına da aykırılık teşkil etmektedir.

 

Eğer size hakkınızda hapis kararı çıkartılacağı,evinizdeki tüm eşyaların götürüleceği,borcunuzun 3-5 kat arttırılacağı gibi mesajlar gelmişse bunların hepsi TCK m.106 da düzenlenen tehdit suçunu oluşturur. TCK m.106’ya göre “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”  Bu nedenlerle böyle bir mesaj aldığınızda söz konusu mesajın ekran görüntüsünü alıp yazacağınız bir dilekçe ile savcılığa şikayette bulunabilirsiniz. Bunu bir suç olduğunu lütfen unutmayın.

 

Ancak hukuk bürosundan, örneğin hakkınızda icra takibi yapılacağına dair bir mesaj aldıysanız artık burada tehdit suçundan bahsetmemiz mümkün değildir. Çünkü yasal bir hakkın kullanılacağının söylenmesi suç oluşturamaz.

 

Yine yaygın bir yöntem olarak var olan borcunuzla ilgili yakınlarınız aranmış olabilir. Bilmelisiniz ki size ait bilgiler izinsiz olarak yayılıp paylaşılamaz. Böyle bir durum oluştuğu takdirde karşı taraf gizli kalması gereken bilgileri yaymış olur. Bu da kişisel bilgileri ele geçirme veya yayma suçunu oluşturur.

 

Bunun yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılıklarına TCK 123. maddesinde düzenlenen 'Kişilerin huzur ve sükunu bozma' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulabilir. Zira TCK 123'te de açıklandığı üzere 'Sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir."

 

Türkiye Barolar Birliği, 31.01.2015 tarihli ilgili Disiplin Kurulu Kararı'nda, 'Barolar Birliği, borçlu yararına olduğu düşünülse dahi takip sonrasında yapılacak bütün yazışmaların İcra Müdürlüğü aracılığı ve karşı taraf vekili ile yapılması, uyarının taciz boyutlarına varmaması gerekir' düşüncesiyle taciz mesajı gönderen avukata disiplin cezası vermiştir.

 

İzah ettiğimiz bu haller sizin gerçekten bir borcunuzun olduğu hallerde de yaşanabilirken hiçbir borcunuz olmadığı halde de böyle mesajlar alabilirsiniz. Maalesef bu da güncel hayatta yaşanan durumlardan biridir. Bu durumda da bir dilekçe ile savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

 

Savcılığa direkt olarak suç duyurusunda bulunabileceğiniz gibi söz konusu kurumlar hukuk bürosu oldukları için tehdit içerikli mesaj gönderen, arayan ya da tehdit içerikli olmamasına rağmen ısrarlı olarak mesaj atan ve arayan avukatın bağlı bulunduğu baroya disiplin cezası alması için yazılı olarak şikayet edebilirsiniz.

 

Avukatların mesleki etik ve meslek kurallarının hukuken sınırlarının çizildiğini ve avukatların bu kurallara uymak zorunda olduğu aşikardır. Kaldı ki bu nedenle var olan Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları mevcuttur. İşini layığıyla ve ahlaki çerçeveler içerisinde yapmak isteyen tüm meslektaşlarımızın bu kurallara uymasını beklemekteyiz. Bu kurallara uyarak mesleğini sürdüren bizler de müvekkillerimizin alacaklarını almak için yasal yollar ile çaba gösteriyorken bazı meslektaşların böyle yollara başvurması gerçekten utanç vericidir.

 

Dilerim ki, bunlar en kısa zamanda son bulur ve bu mesleği icra eden avukatlar olarak birbirimizin hakkına girmeyerek, yasal yollarla ve eşit şekilde mücadelemize devam ederiz.

 

"Hukuk Bürolarından Gelen Tehdit İçerikli Mesajlar" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595