Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

İcra Takibinde Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

İcra Takibinde Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?


    Borcunu ödemeyen ve zamanında da ödemek istemeyen kişilere alacak sahibinin talep etmesi ile icra takibi başlatılabilir. Hemen herkes icra takibi ile alacaklı veya borçlu olarak tanışmıştır yahut yakın çevresinde bu duruma maruz kalmış kişiler vardır.

Bu sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için daha önceki makalelerde de bahsettiğimiz gibi (boşanma davasında avukatın rolü) bir avukatla işlemlere devam etmek gerekecektir. İcra hukuku ile ilgilenen avukatlar alacak sahibinin alacağının tahsil edilmesi aşamasında her türlü hukuki bilgiye sahip olduklarından hak kaybı yaşanmasının önüne geçilmiş olacaktır.


İcra Avukatının İşlemleri

    İcra dosyaları ile ilgilenen avukatlar icra sürecini hukuki boyutta en sağlıklı şekilde yürütecek kişilerdir. Bu icra takibi süreci hem alacaklı hem de borçlu bakımından önem arz etmektedir. Zira haksız bir şekilde icra takibi yapılmış olabilir. Bu durumda da kişiler borçlu olmadıkları bir borcu ödemek zorunda bırakılabilirler. Borçlu bakımından bu gibi haksız takip durumları olduğu takdirde itiraz süreleri, borca itiraz, imzaya itiraz gibi hususlar oldukça önemlidir. Bu nedenle de yalnızca alacaklı için değil aynı zamanda borçlu için de icra avukatı önem arz etmektedir.

    Özellikle çekişmeli boşanma davalarının yıpratıcılığını önceki makalelerimizde (Çekişmeli Boşanma Davası) sürekli vurgulamıştık. İcra takibi süreci de en az çekişmeli boşanma davaları kadar yıpratıcıdır. Alacaklı alacağını tahsil etmeye çalışırken borçlular tarafından hakarete uğrayabilmekte veya süreleri kaçırabilmektedir. Aynı şekilde de borçlu da borcu olmadığı halde böyle bir takiple karşı karşıya kaldığında manen yıpranabilmektedir. Bu sebeplerle icra avukatının icra takiplerindeki rolü oldukça önemlidir.


İcra Takibinde Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

    Tabi ki her hukuki işlem gibi icra takiplerinde de avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak yukarıda da açık bir şekilde beyan ettiğimiz üzere süreç oldukça zordur. Sürekli adliyeye gitmek ve bu süreçle ilgilenmek hem alacaklı hem de borçlu bakımından zaman kaybıdır. Ayrıca icra hukukunda usul oldukça önemlidir. Hak kaybı yaşanmaması adına icra hukuku ile ilgilenen bir icra avukatıyla çalışmak kayıpların yaşanmaması adına önemlidir. 


Eskişehir'de İcra Avukatı Olmak

    Eskişehir diğer büyük şehirlere (İstanbul, Ankara, İzmir gibi) nazaran daha sakin olmakla birlikte birçok büyük şehire göre de oldukça yoğundur. Bu sebeple Eskişehir'de  bir senede binlerce icra takibinin olması ama çalışan kişi sayısının da az olması sebebiyle süreçler uzamaktadır. Kişilerin adliyeye devamlı gidip gelmesi de mümkün olamayacağından Eskişehir'deki icra takipleri ile ilgilenen avukatları ile çalışmak oldukça faydalı olacaktır.

"İcra Takibinde Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595