Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

İsim Değiştirme Davası

İsim Değiştirme Davası


    İsim Değiştirme Davası ve Sonuçları

    İsim, canlı ve cansız bütün varlıkları ve kavramları karşılayan, onları ifade etmemizi sağlayan kelimelerdir. İnsanların tanınmasını sağlar.

    Kişilere doğumla birlikte isim verilmekte olup zamanla istenmeyen, rahatsız edici isimler konulabilmektedir. Bu durumda da kişiler nüfusta kayıtlı isimlerinden farklı isimler kullanabilmektedirler. Bu durum da günlük yaşamda sıkıntılara sebep olmaktadır. Nüfusta farklı bir isim görünürken, günlük hayatta başka bir isim kullanılması zorluk yaratmaktadır. Kişilerin en basit hali ile mail adresi alırken dahi kararsız kalması, resmi kurumlarda çalıştıklarında sorun çıkması gibi durumlar oluşabilmektedir.


    Türk Medeni Kanunu madde 27'de bu husus şu şekilde belirtilmiştir:

    "Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir.

    Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur.

    Ad değiştirmekle kişisel durum değişmez.

    Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir."

    Kanunun beyanında da açıkça belirtildiği üzere İSMİN DEĞİŞTİRİLMESİ, ANCAK HAKLI SEBEPLERE DAYANILARAK İSTENEBİLECEKTİR. Neyin haklı neden olup olmadığının değerlendirilmesi hakim tarafından yapılacaktır.


    İsim Değiştirilmesinde Haklı Nedenler Nelerdir?

    Genel olarak haklı nedenler arasında şunlar gösterilebilir:

    -  İsminin değiştirilmesini isteyen kişinin talep ettiği isimle tanınıyor olması,

    - Kişinin isminin gülünç, komik olması,

    Kişinin adının cinsiyet karışıklığına sebep olacak şekilde konulması,

    Kişinin adının büyük bir terör suçuna, devlete karşı işlenen suçlara karışmış kişilere benzemesi,

    İsmin söylenmesinin zorluğu

    İsmin yakın akrabalar ile aynı olması sebebiyle karışıklık yaratması.

    Bu sebepler genel olarak kullanılan ve haklı olarak kabul edilen sebeplerdir. Örneğin kişinin ismi "Kamil" iken "Poyraz" ismi ile tanınması sebebi ile ismini Poyraz yapabilecektir. Yahut kişi ismini "Kamil" iken "Kamil Poyraz" yaparak isim ekletebilecektir.


    İsim Değişikliği ya da İsim Ekletme İçin Dava Açmak Zorunlu Mu?

    İsim değişikliği ya da isim ekletme nüfus müdürlüğüne başvuru ile yapılamaz. Yalnızca ismi nüfusa yanlış olarak yazılan kişilerin isimlerini düzeltme hususu nüfus müdürlüğüne başvuru ile yapılabilmektedir. Ancak ad, haklı bir sebep olduğunda dava açılarak değiştirilebilecektir. Yoksa nüfus müdürlüğüne başvuru ile isim değiştirilemez, isim ekletilemez. 7039 Sayılı yasa ile "Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 2525 sayılı Soyadı Kanunun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksınız, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa karısının ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilir." şeklinde düzenleme yapılmıştır.


    İsim Değiştirme Davası Hangi Mahkemede Açılır?

    İsim değiştirme davası, davayı açacak kişinin yani ismini değiştirmek isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.


    İsim Değiştirme Davası Açma Süresi

    İsim değiştirme davası herhangi bir süreye tabi değildir. Haklı bir sebep var ise bu sebebe dayanarak her yaşta isim değiştirme davası açabilecektir. 18 yaşını doldurmayan kişiler isim değiştirme davasını velileri le açabilirler. Ancak velileri isim değiştirilmesine izin vermedikleri takdirde 18 yaşını doldurmayan kişi tek başına da bu davayı açabilecektir.


    İsim Değiştirilmesinin Sonuçları

    İsim değişikliği ile kişinin durumu değişmez. Kişi mirasçısı olduğu kişilerin mirasçısı olmaya devam edecektir.


    İsim Değiştirme Davasında Çocukların Durumu

    İsmini değiştiren kişinin çocukları varsa bu çocuklarının nüfus kaydında anne veya baba ismi de değiştirilecektir.


    İsim Değiştirme Davasının Süresi

    İsim değiştirme davası mahkemelerin yoğunluğuna göre uzayıp kısalabilmektedir. Genellikle bir eksiklik olmaması durumunda dava ilk celsede sonuçlanmaktadır. İsim değiştirme davasının süresi değişmekle birlikte 2 ay ile 5 ay gibi bir sürede sonuçlanmaktadır.

    Bu davalarda genellikle birkaç şahit dinlenmesi yararınıza olacaktır. Hukuki menfaatlerin korunması, daha hızlı sonuç alınabilmesi ve hak kaybına uğranmaması adına isim değiştirme davasının bir avukatla takip edilmesi faydalı olacaktır.

"İsim Değiştirme Davası" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595