Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Israrlı Takip Suçu

Israrlı Takip Suçu

 

Israrlı Takip Suçu

Israrlı takip suçu 27 Mayıs 2022 tarihli 31848 sayılı Resmî Gazete’ de yürürlüğe girmiştir. TCK m.123/A hükmü kapsamında düzenlenen bu suç, ne yazık ki artık günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu suçun düzenlenmesindeki asıl amaç, mağdura yönelik gerçekleştirilen takip eylemlerinin; fiziksel bir şiddet eylemine dönüşmeden önlenmesidir.

 

Madde metninde suç şu şekilde tanımlanmaktadır: TCK m.123/A Israrlı Takip

(1) Israrlı bir şekilde; fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Suçun;

a) Çocuğa ya da ayrılık karan verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi,

b) Mağdurun okulunu, işyerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması,

c) Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi,

halinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Bu maddede düzenlenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

 

Suçun Unsurları :

• Israrlı bir biçimde bir kimseyi fiziken takip etmek,

• Bilişim sistemlerini, haberleşme yahut iletişim araçlarını kullanarak, (Bilişim sistemlerinden kasıt, özellikle sosyal medya uygulamalarıdır. Bunun dışında Windows işletim sisteminin dahi bir bilişim sistemi olduğunu söylemek gerekmektedir.)

• Üçüncü kimseleri kullanarak ısrarlı bir şekilde temas kurmaya çalışmak, (Burada söz konusu üçüncü kişinin mağdur ile fiziki olarak görüşmesi şart değildir; üçüncü kişi vasıtasıyla iletişim araçlarıyla mağdura ulaşması şeklinde de olabilir.)

 

Bu belirtilen fiillerden birini işlemek suretiyle ısrarlı takip suçu gerçekleşmektedir. Ayrıca bu fiillerden birinin gerçekleştirilmesinin yanında, bu fiile maruz kalan kişinin üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmalı ya da bu kimsenin kendisi yahut yakınlarının güvenliğinden endişe etmesi söz konusu olmalıdır. Öte yandan söz konusu fiil “ısrarlı” olarak gerçekleştirilmelidir. Bu demek oluyor ki fiil süreklilik arz etmelidir. Eylemin tek sefer gerçekleştirilmiş olması ısrarlı takip suçunu oluşturmamaktadır.

 

Kural olarak, bu suçun faili herkes olabilir. Bu suç yalnızca kasten işlenebilen suçlardandır; suçun taksirli hali kanunda düzenlenmemiştir.

 

Suçun Nitelikli Hali :

Suçun, cezanın azaltılmasını veya artırılmasını gerektiren hallerine suçun nitelikli hali denmektedir. Buna göre suçun;

• Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi,

• Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması,

• Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi ağırlaştırıcı nedenler olarak öngörülmüştür.

 

Israrlı takip suçu, yakın tarihli bir düzenlemeye sahip ve cezai yargılamaya tabi olan bir suç tipidir. Bu nedenle de söz konusu suç ile ilgili yanlış bir hukuki bir işlem yapmak çok ciddi mağduriyetlere yol açabilmektedir. Bu tür mağduriyetler yaşamamak adına bir avukattan yardım almakta büyük fayda vardır.

"Israrlı Takip Suçu" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595