Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

İzinsiz Fotoğraf, Video Yayınlamak ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

İzinsiz Fotoğraf, Video Yayınlamak ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

 

İzinsiz Fotoğraf, Video Yayınlamak ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

  • Özel hayatın gizliliği suçu TCK m.134’te düzenlenmiştir. Maddeye göre;

(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

 

  • Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme suçu TCK m.136’da düzenlenmiştir. Maddeye göre;

(1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236.maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

 

Bireyin kimliğine ilişkin bilgi ve kayıtlar, cinsel yaşamına ilişkin davranışlar, kişinin beden veya ruh bütünlüğüne ilişkin hususlar, sağlık durumu, kişiye ait ev, araç gibi özel yerler, telefon konuşmaları, posta gönderileri, kişinin adı, fotoğrafı, nam ve şöhreti, şerefi, yaşam tarzı gibi durumlar “özel hayat” kapsamı içerisindedir.

 

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2016 / 8242 sayılı kararında, özel hayat alanından ne anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Bu karara göre, özel hayat; kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil, herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka kişilere açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olayları ve bilgilerin tamamını içerir.

 

İnstagram, youtube,  twitter, facebook, whatsapp gibi sosyal medya araçları ile görüşen taraflardan birisi rızasıyla özel hayatına ilişkin fotoğraf veya videosunu diğer taraf ile paylaşabilir. Karşı taraf da bu görüntüleri bilgisayarına veya cep telefonuna kaydedebilir. Bu durum tek başına özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaz. Bununla birlikte, özel hayat kapsamına giren fotoğraf veya video izin olmadan başka kişilerle paylaşılırsa özel hayatının gizliliğini ihlal suçunun oluşacağı kabul edilmektedir.

 

Sosyal medya kullanımı günümüzde artarak devam etmektedir. Bu sosyal medya kullanımın olumlu yanları olduğu kadar özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlemeyi oldukça kolaylaştırdığı için birçok hukuki soruna da yol açabilmektedir.

 

Örneğin bir kişinin kendi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın kötü niyetli bir kişi tarafından alınıp başka bir hesapta izinsiz olarak paylaşılması Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme suçunu oluşturmaktadır. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ileten, yayan veya ele geçiren kişi yukarıda da yazdığımız gibi iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

İzinsiz paylaşılan bir fotoğraf, kişinin sosyal medyasında paylaştığı bir fotoğraf değil, bir arkadaşına gönderip kimsenin görmesini istemediği bir fotoğraf ise, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ortaya çıkacaktır. Örneğin yukarıda da bahsettiğimiz üzere, romantik bir ilişki içerisinde partnerlerden birinin diğerine attığı özel bir fotoğrafın diğer partner tarafından yayılması, başkasıyla paylaşılması özel hayatın gizliliğini ihlal sonucunu oluşturur. Böyle durumlarda savcılığa ya da emniyet güçlerine giderek suç duyurusunda bulunabilirsiniz. 

 

Eğer ki izinsiz olarak fotoğrafınız veya videonuz çekildiyse bu durum da Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme suçunu oluşturmaktadır. Bu durumda da rahatlıkla suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

 

Kişinin izni olmadan internette çıplak, mahrem, pornografik ya da uygunsuz fotoğraf veya görüntülerinin yayınlanması çok net biçimde özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur.

 

İzni olmadan fotoğraflanan ya da fotoğrafı izinsiz olarak yayılan bir kişi bu nedenle maddi bir zarara uğradıysa tazminat davası açarak maddi tazminat talep edebilir. Ayrıca kişilerin ticari itibarına, kişiliğine, onuruna veya diğer manevi zararlara aykırı bir durum söz konusu ise manevi tazminat talep etme hakları vardır.

 

İzah etmeye çalıştığımız durumlara benzer bir olay yaşadığınızda, en sağlıklı tavsiyeler için bir avukat ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

 

 

"İzinsiz Fotoğraf, Video Yayınlamak ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595