Eskişehir Avukat - Bize Ulaşın: 0541 332 35 95 - Gökmeydan Mh. Nilgün Sk. Uzun Ap. 122/10 Odunpazarı/Eskişehir

Kadının Boşanma Sonrası Bekleme Süresi (İddet Süresi)

Kadının Boşanma Sonrası Bekleme Süresi (İddet Süresi)
Evlilik birliği, boşanma, ölüm veya herhangi başka bir sebeple sona erdiğinde erkek yeniden hemen evlenebilirken kadın 300 günlük bekleme süresini doldurmak ya da diğer şartları yerine getirmek zorundadır.


Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından erkek hemen evlenebilmekte ancak Türk Medeni Kanunu uyarınca kadının evlenebilmesi için gerekli süreleri tamamlaması gerekmektedir. Bu sürelere iddet müddeti de denilmektedir. Bu süre, boşanan kadının hamile olması ihtimalinde doğacak çocuğun babasının kim olacağının belirlenmesi durumunda yani nesebin belirlenmesinde karışıklık yaşamamak için önemlidir. 


Bekleme Süresi ve Kaldırılması

Türk Medeni Kanunu madde 132 uyarınca;

"-Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. 

-Doğurmakla süre biter.

-Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır." 

Yani Türk Medeni Kanunu uyarınca boşanma davası kesinleşen kadın, boşandığı eşinden başka biriyle evlenmek isterse hamile olmadığını ispatlamalıdır. Ya da kadın boşandığı eşinden hamile ise çocuğun doğumunu beklemek zorundadır. Kadın, boşandığı eşi ile yeniden evlenmek isterse söz konusu süre ortadan kalkacak ve taraflar evlenebileceklerdir.

Eğer boşanan kadın hamile değilse, kadın mahkemeye müracaat ederek hamile olmadığına ilişkin rapor ile mahkemeden sürenin kaldırılması kararı alabilecektir. 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 26 uyarınca;

"-Kadının bekleme süresi mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren hüküm ifade eder." demekle bekleme süresinin hükmün kesinleşmesi ile başlayacağını açıkça belirtmiştir. 

Söz konusu sürenin amacı yukarıda da bahsettiğimiz gibi kadının hamile olması durumunda doğacak çocuğun nesebinin belirlenmesidir. 

Türk Medeni Kanunu madde 285 uyarınca;

"-Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. 

-Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür.

-Kocanın gaipliğine karar verilmesi halinde üç yüz günlük süre, ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden işlemeye başlar." demektedir.

Bu hüküm uyarınca bekleme süresi nesebin karışmasını engellemek amacıyla önem arz edebilecektir. Boşanmadan sonra doğan çocuk, boşanılan eşin soybağı ile bağlı olacak ve onun soyadını alacaktır. Çocuğun boşanılan eşten olmadığını düşünen tarafın soybağının reddi davası açması gerekecektir.


Bekleme Süresinin Kaldırılması İçin Hangi Mahkemeye Başvuru Yapılmalı?

Boşanan kadın, bulunduğu yerin aile mahkemesine başvuru yaparak iddet müddetinin kaldırılmasını talep edebilir. Söz konusu dava çekişmesiz yargılamalardan olduğu için hasımsız olarak açılacaktır. Bu kararın verilmesi ile birlikte herhangi bir tebligata gerek olmadan karar kesinleşir ve boşanan kadının bekleme süresi ortadan kalkar.


Hangi Durumlarda Bekleme Süresi Ortadan Kalkar?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi boşanan kadın yeniden boşandığı eşi ile evlenmek isterse, mahkemeden hamile olmadığına ilişkin raporu sunarak sürenin kaldırılmasına ilişkin karar alırsa ya da bekleme süresi içerisinde doğum yaparsa bekleme süresi ortadan kalkacaktır.

Boşanan kadının hamile olması durumunda ise, boşandığı eşinden başka bir erkekle evlenmesi hukuken mümkün değildir. Bu durumda boşanan kadın doğumu beklemek zorundadır. Doğumla birlikte bekleme süresi de bitecektir.

"Kadının Boşanma Sonrası Bekleme Süresi (İddet Süresi)" adlı makalenin tüm hakları yazarı Av. Arb. Eda Yıldırım İlhan'a aittir ve makale, yazarı tarafından (https://www.edayildirimilhan.av.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu bu makalenin bütünü yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun olarak makaleye atıf yapılmak suretiyle alıntı yapılabilir.

+90 541 332 3595